Jelenlegi hely

PHARE-ORPHEUS program


A PHARE-ORPHEUS program

Örkény Önkormányzata konzorciumot szervezett Hernád és Tatárszentgyörgy Önkormányzatával, a Váci Egyházmegyei Hatósággal, a Pest megyei Közútkezelõ KHT-val, valamint az Örkényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat-tal a PHARE-ORPHEUS Integrált településfejlesztés pályázatára, amelyre három komponens keretében több, mint 2,5 millió Euró támogatást nyert.

A tájékoztató elsõsorban az örkényi fejlesztéseket fogja át, de röviden érinti a többi partnert is.

 

1. komponens

Partnerek:    

 

Örkény városi Önkormányzat

 

Hernád községi Önkormányzat

 

Tatárszentgyörgy községi Önkormányzat

 

Váci Egyházmegyei Hatóság

 

PEMÁK KHT

 

Örkény

 

A közbeszerzési eljárást 799.964 Euróval a Progress B’90. Kft., illetve átalakulás után RT. nyerte el. A befejezésre 295 napot vállalt, amely 2006. május végét jelenti.

Elvégzendõ feladatok:

Pálóczi-Horváth István kastély

 

-    tetõszerkezet rekonstrukció

 

-    kastély homlokzat felújítás

 

-    nagyterem felújítás

 

-    udvar- és tereprendezés

 

-    Pálóczi-Horváth I. kastély elõtti parkoló aszfaltozása

 

Buszmegállók        2 db

 

Piactér utca aszfaltozása és járdaépítés

 

Piactéri park

 

-    járda

 

-    térbútorok

 

-    tér világítása

 

Tatárszentgyörgyi úti gyalogos járda

 

Temetõkerítés

 

A kerítés építése szeptember elején kezdõdött el. A temetõ két oldalán sávalap készül, amelyre felkerül a drótháló.

 

A Fõ utcai kerítésnél 70 cm sávalap, rajta 50 cm betonlábazat és drótháló készül.

 

A Temetõnél még elvégezzük:

 

  • Az erdõ felõli részen rendet raktunk és új kerítést helyezünk el.
  • Elvégeztük a cserje irtását és a nyárfák kitakarítását és elszállítását.
  • Kialakítunk az aszfalt úttól 50 m hosszan (az elsõ kapuig) egy 1,20 m széles térkõ burkolattal járdát.
  • A kapuknál aszfaltburkolat készítését
  • A Temetõ város felõli részén vízelvezetõ árkokat alakítunk ki és néhány gépkocsi részére parkolóhely áll majd rendelkezésre.
  • A régi sírkövekbõl egy „Emlékhelyet” alakítunk ki.
  • A Fõ utcai oldalon, de még a város felõli kerítés mellett örökzöldeket, kisebb lombozatú fát ültetünk.
  • 4 kapun keresztül biztosítjuk a szabad bejárást.
  • Átfestettük a ravatalozó faszerkezetét és az egyik kaput is átjavítottuk.

 

Október hó végéig a temetõben folyó munkálatok elkészültek.

I. Világháborús park:

A munkák október elején kezdõdtek fák kivágásával, cserjeirtással és tereprendezéssel. Felújításra kerül az Emlékmû. Mintegy 120 m2 térkõ burkolat készül az Emlékmû körül, ahol 4 db padot és 2 db hulladéktárolót is elhelyezünk.

 

Az Ady E. útról a  parkba vezetõ hídra faszerkezet kerül elhelyezésre.

 

A DÉMÁSZ-szal folytatott egyeztetés alapján rövidesen megvilágításra kerül az Emlékmû. A park felújítása elkészült.

 

                           

 

    fénykép

 

Katolikus Templom tetõszerkezet rekonstrukciója

 

 

 

A közbeszerzési eljárást 76.980 Euró összeggel a Polydom Rt. nyerte.

 

A kivitelezés augusztusban elkezdõdött. A tetõszerkezet egy része kicserélésre, illetve kijavításra került. A munka során rendszeresen ellenõrzést tart faszakértõ és statikus. A Mûemlékvédelmi Felügyelõség is folyamatosan látogatja  a templomot.   

 

Felújítottuk a Templom elõtti Szent Vendel szobrot és a kõkeresztet.

 

A munkálatok várhatóan november közepére befejezõdnek, az átadást a Bucsú napján tervezzük.

 

A PEMÁK KHT Tatárszentgyörgyön és Hernádon készít egy-egy rövid szakaszon útfelújítást, a munkák elkészültek, a mûszaki átatás 2005. október 14-én megtörtént.  

Hernád

A Községháza és a Mûvelõdési Ház felújítása, járda és parkoló építése a feladat. A munkák egyrésze már elkezdõdött.

 

Tatárszentgyörgy

 

Községháza, Egészségház felújítása és járda építés a program. Az Egészségház-nak a felújításán dolgoznak, jelenleg a tetõszerkezet készül.

2. komponens

Résztvevõk:  

    

 

Örkény város Önkormányzata

 

PEMÁK KHT

Örkény

A közbeszerzési eljárást a Magas- és Mélyépítõ Kft. 155.230 Euróval nyerte el. Augusztusban a munka elkezdõdött, a Hunyadi utca felújítása elkészült. Megoldottuk a csapadékvíz elvezetését is.

 

Örkény-Hernád összekötõ úton az aszfaltburkolat kiegyenlítése és új aszfaltréteg készül. Elkészült a patkarendezés és a csapadékvíz szikkasztó árok.

 

Az út átadására november 22-én került sor.

 

Örkény-Tatárszentgyörgyi út

 

A PEMÁK KHT végezteti a munkát, melyet a STRABAG Rt. 739.295 Euróval, közbeszerzés keretében nyert el. A munkálatok augusztusban kezdõdtek el, azóta folyamatos a munkavégzés. Elkészül egy 6 m széles útpálya szerkezete, szélesítéssel, útpatka rendezéssel és csapadékvíz elvezetõ árokkal. Úgynevezett REMIX eljárással megerõsítik az útalapot, majd 4 cm aszfalt és újabb 4 cm

 

12-es aszfalt kopóréteg kerül az útpályára.

3. komponens

Partnerek:   

Örkény város Önkormányzata

 

Örkényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

 

12 fõ foglalkoztatása és egyéb foglalkozások szerepelnek a programban 2005-ös évben. Feladatunk a projektben szereplõ fejlesztések és a következõ idõszakban azoknak a fenntartása.

 

A programban közbeszerzési eljárás keretében lehetõség nyílt  gépek és munkaeszközök beszerzésére.

 

A PHARE-ORPHEUS program keretében a  könyvvizsgálatot a Law On Conto Kft., a pénzügyi beszámolók elkészítését és a monitoringot a PRO-VITÁL Kft. végzi.

 

Elkezdtünk foglalkozni a tervezési feladattal, erre 48.313 Euró áll rendelkezé-sünkre. Mi elkészítjük a játszótér, a Fõ utca, a Fõ utcai járda, a Vágóhíd utca tervezési munkáit.

A PHARE-ORPHEUS program befejezési határideje: 2006. szeptember 23.