2017. Február 01.      11:55

Jelenlegi hely

Védőnői pályázatok kiírása


Védőnői pályázat

Örkény Város Önkormányzat

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Egészségügyi Központja

védőnői és

iskola védőnői

munkakör betöltésére.

 

A pontos kiírás megtekintéséhez kérjük kattintson a cikk címére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Örkény Kossuth u.  37/b

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet szerinti védőnői feladatok ellátása Örkény Város közigazgatási területén,

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

      Egészségügyi főiskola védőnői szakán szerzett diploma vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél,

·         végzettséget igazoló dokumentumok, igazolások másolata,

·         részletes szakmai önéletrajz,

·         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagban szereplő személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul-e.

                     

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2017. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 17.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton 2377 Örkény Kossuth u. 2. Polgármesteri Hivatal

Személyesen: Kovács István polgármester 2377 Örkény Kossuth u. 2.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 30.

Betölthető állások száma: 2. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ Kovács István polgármester nyújt a 29/310 032 telefonszámon.

 A pályázati kiírás megjelenik: Mi Újság c. folyóirat, Örkény város honlapja, Egészségügyi Közlöny, www.kozigallas.hu honlap

 

 

Iskola védőnői pályázat

Örkény Város Önkormányzat

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

iskola védőnői

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege: rész munkaidő
A munkavégzés helye: Huszka Hermina Általános Iskola és Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
A munkakörbe tartozó feladatok:
Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997.(IX.3.) NM rendelet szerinti védőnői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       
Pályázati feltételek:

            Egészségügyi főiskola védőnői szakán szerzett diploma vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél,

·         végzettséget igazoló dokumentumok, igazolások másolata,

·         részletes szakmai önéletrajz,

·         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagban szereplő személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul-e.          

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2017. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 17.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton 2377 Örkény Kossuth u. 2. Polgármesteri Hivatal

Személyesen: Kovács István polgármester 2377 Örkény Kossuth u. 2.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ Kovács István polgármester nyújt a 29/310 032 telefonszámon.

A pályázati kiírás megjelenik: Mi Újság c. folyóirat, Örkény város honlapja, Egészségügyi Közlöny, valamint a www.kozigallas.hu honlapon.