2019. Július 18.      09:33

Jelenlegi hely

Testületi ülésen történt


Örkény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019.július 17-én tartott 
rendkívüli testületi ülésén tett határozati javaslat szerint a Képviselő-testület 
egyet ért a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatási pályázat benyújtásával, 778 m3 tűzifára, melyre a vonatkozó 
kormányrendelet szerint az önkormányzat biztosítja az önrészt, amely 988.600 Ft.
 
Az önkormányzat a szociális tűzifában részesülő személytől ellenszolgáltatást nem
kér és nem fogad el. Az önkormányzat minden egyéb költséget vállal, amely a 
pályázati kiírásban, mint önkormányzati feladat szerepel.
A pályázatot július 31-ig benyújtjuk a Belügyminisztérium részére.
 
Szintén ezen az ülésen tett határozati javaslat szerint a Képviselő-testület a 
"36 férőhelyes bölcsőde alapítása Örkényben" tárgyú közbeszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánítja, s az eljárás nyertesét az alábbiak szerint hirdeti ki:
 
Ajánlattevő: Gomép Ipari és Kereskedelmi Kft.
Székhelye: 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 219.
Nettó ajánlati ár (HUF): 191 463 850
 
Kiválasztás indoka: A nevezett érvényes ajánlata érte el a legmagasabb értékelési 
pontszámot, így a legjobb ár-érték arányú ajánlat. A feltételes közbeszerzésre 
tekintettel a beszerzés fedezete jelen időpontban nem állapítható meg, hatályba 
léptető feltétellel megkötendő vállalkozási szerződés éppen a többlettámogatási 
igényt alapozza meg.
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az írásbeli összegzés
kiküldésére (eredmény kihirdetésére) és a szerződés megkötésére.