2019. augusztus 28.      13:56

Jelenlegi hely

Szabadtéri tűzgyújtás szabályai


Tisztelt Lakosok!

Az ősz közeledtével megszaporodnak a kerti munkák és velük együtt szaporodik a kerti hulladék is faágak, avar, egyebek. Ezektől megszabadulni sokak számára nehézséget, másoknak kellemtelenséget okoz. Tájékoztatjuk néhány mondatban Önöket az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól.
Szabadtéri tűzgyújtás: minden olyan tűzgyújtás és égetés, amelyet szabadtéri sütés-főzés céljából folytatnak;

- Avar és kerti hulladék égetése minden év szeptember 15-től a következő év június 15-ig végezhető el.
- Az égetést hétfői napokon 7-19 óra és szombati napokon 7-12 óra közötti időszakban lehet végezni.
- Ünnepnapokon az égetés tilos. Ünnepnap: január 1., március 15., húsvét, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26.
- Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet.
- Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, tartósan ködös, esős időben, füstköd-riadó és erős szél esetén.
- Tilos égetni egészségügyi, oktatási, kulturális és szociális és egyházi intézmények, sportlétesítmények 100 méteres körzetében az intézmény működésének ideje alatt, valamint rendezvények alatt.
- Az égetést csak 18 éven felüli cselekvőképes személy végezheti.
- Az avar és kerti hulladék meggyújtásához nem használható olaj, benzin, vagy más vegyi adalékanyag és az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, vagy ezek maradékait.
- Az avar és kerti hulladék közterületen történő elégetése tilos.

Természetesen gondoskodnunk kell a tűz őrzéséről és a munka befejeztével meg kell győződnünk, hogy a tűz kialudt illetve el kell oltanunk.

A tűzgyújtás szabályainak megsértése szabálysértési eljárást von maga után. Kérjük Önöket, tartsák be a fenti szabályokat így gondoskodva a tűz-és vagyonvédelemről, illetve tiszteletben tartva ezzel szomszédjainkat.