2017. Február 08.      17:35

Jelenlegi hely

Pénzügyi ügyintéző - pályázati felhívás


Pénzügyi ügyintéző

Örkényi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

2377 Örkény, Kossuth Lajos. u. 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Pénzügyi, gazdálkodási, számviteli feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Önkormányzat és Intézményei éves gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása. Könyvelés, éves és évközi pénzügyi mérlegek, vagyonkimutatások, költségvetési beszámolók elkészítése. 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

-         Magyar állampolgárság,

-         Cselekvőképesség,

-         Büntetlen előélet,

-         pénzügyi ügyintézői gyakorlat

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

§        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

§         KIR, KATAWIN programok, a KGR, E-adat, Önegm, valamint az Ebr42 államháztartási programok ismerete - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Önkormányzatnál szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§        A 45/2012.(III.20.) Korm.rendelet 8.§-ában foglaltak alapján a Kormányrendelet 1. melléklete szerinti formában meghatározott önéletrajz

§         Végzettséget igazoló dokumentumok másolata

§         Motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kollár Zsolt nyújt, a 29/310-001 23. sz. melléken.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak Örkény Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2377 Örkény, Kossuth Lajos. u. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

§         Személyesen: Kollár Zsolt Jegyző, 2377 Örkény, Kossuth Lajos. u. 2.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató a pályázatok előszűrését követően a pályázót egy-vagy több fordulós meghallgatásra hívja be. A pályázat elbírálását követően a döntésről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. Az eredménytelen pályázati dokumentáció visszaküldésre kerül. A határidőn túl benyújtott, valamint a pályázati felhívásban feltüntetett formai és tartalmi követelményeknek meg nem felelő pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartjuk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 15.