2020. Október 06.      10:45

Jelenlegi hely

Pályázat aljegyzői munkakör betöltésére


Örkényi Polgármesteri Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

 

Aljegyző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2377 Örkény, Kossuth Lajos utca 2.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok helyettesítése, a jegyző által meghatározott államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok hatáskörök ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal egységes Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 •        Magyar állampolgárság,
 •        Cselekvőképesség,
 •        Büntetlen előélet,
 •        Felsőfokú képesítés, , igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,
 •        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 •        Legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •        Vezetői tapasztalat
 •        angol vagy német nyelvvizsga

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kollár Zsolt jegyző nyújt, a +36-29-310-020 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •        Postai úton, a pályázatnak a Örkényi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2377 Örkény, Kossuth Lajos utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2215/2014, valamint a munkakör megnevezését: Aljegyző.
 •        Személyesen: Örkényi Polgármesteri Hivatal, Pest megye, 2377 Örkény, Kossuth Lajos utca 2. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott dokumentumok alapján a kiválasztásról a képviselő-testület dönt 2020. december 20-ig. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •        Mi Újság Örkényen c. folyóirat
 •        Örkény Város honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. mell. szerinti részletes szakmai önéletrajz; Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy annak megkérését tanúsító feladóvevény; Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, hogy a pályázati anyagot a KT zárt, vagy nyílt ülésen tárgyalja, hogy az állás betöltésénél összeférhetetlenséget eredményező körülmény nem áll fenn, ill. a kinevezésig megszünteti.