2021. Március 30.      11:23

Jelenlegi hely

Hirdetmény az óvodai beiratkozás rendjéről


HIRDETMÉNY

Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy a 2021/2022. nevelési évre az óvodaköteles gyermekek (akik 2021. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket) beíratása az Oktatási Hivatal által megküldött lista alapján, online formában történik meg.

Az érintett gyermekek szülei a felvételről írásbeli határozatot kapnak.

A dokumentumok személyes bemutatása az óvodatitkár előzetes értesítése alapján - a járványügyi intézkedések betartása mellett - fog megtörténni.

A beiratkozáshoz szükséges bemutatandó dokumentumok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyája),
  • a gyermek TAJ kártyáját,
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
  • nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő és a gyermek Magyarország területén tartózkodásra jogosító engedélyét (kártya),
  • gyermekvédelmi határozat

 

Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló. 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától. (szeptember 1.) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.

Amennyiben a szülő azt a gyermekeket, aki 2021. augusztus 31. napjáig betöltötte a 3. életévét és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkezik e közleményben meghatározott  időpontban az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Az óvodába a 2021/2022-es nevelési évre a 2021. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező!

Az e határnapig született gyermekek 2021. szeptember 1-től óvodakötelesek.

Amennyiben gyermeküket másik településen íratják óvodába a jogviszony létrejöttéről igazolást kérünk benyújtani a felvételt biztosító óvodától.

 

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a 2021/2022. nevelési évre az óvodakötelessé váló gyermekek óvodai nevelés alóli felmentésének eljárásrendje megváltozott 2020. január 1-től.

 

Az új rendelkezés szerint a szülők az óvodaköteles gyermekük felmentését 2021. május 25. napjáig a Járási Hivataltól kérhetik.

 

Kérem, akinek gyermeke szeptemberben vélhetően nem tudja egészségügyi, vagy egyéb ok miatt (pl: szobatisztaság) teljesíteni az óvodába járási kötelezettségét, az telefonon vagy e-mailben érdeklődjön a felmentési kérelem formanyomtatvány beadásának szabályairól a területileg illetékes Járási Hivatalnál.

 

Elérhetőség:

cím: 2370 Dabas, Szent István tér 1/B.

e-mail: dabasi.jarasi.hivatal@pest.gov.hu

telefon: 06-29-561-200

telefax: 06-29-561247

 

A felmentési kérelem elbírálása eredményéről, kérem értesítsék az Örkényi Manócska Óvodát.

 

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy akinek a gyermeke 2021.09.01. és 2022.05.31. között betölti a 3. életévét és ezután szeretné igénybe venni az óvodai ellátást, munkanapokon 8-15 óra között szíveskedjék az óvodát telefonon felhívni 06-29-310-030.

Előjegyzésbe vételhez szükséges a szülő telefonos jelzése.

 

Szeretettel hívunk és várunk minden leendő „Manócskát”!

 

Örkény, 2021. március 24.