2018. Szeptember 25.      12:04

Jelenlegi hely

FELHÍVÁS


FELHÍVÁS

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Eljr.) szerinti a településrendezési eszközök módosításának jóváhagyása előtt egyeztetési eljárást kell lefolytatni.

 

Örkény város településrendezési eszközeinek (helyi építési szabályzat) 47/2018 (VI.28) határozattal indított módosítását az Eljr. rendelkezései és Örkény város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017.(VI.24.) önkormányzati rendelete alapján partneri egyeztetésre bocsátom és

2018. október 25-én (csütörtök) 16:00 órakor a Polgármesteri Hivatal Nagytermében lakossági fórumon ismertetem.

 

Az önkormányzati rendelet alapján partner Örkény közigazgatási területén:

a) ingatlannal rendelkező személy

b) valamennyi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet

c) bejegyzett egyház és civil szervezet

 

A fórumon ismertetésre kerülő partneri egyeztetés tájékoztatási szakaszának papíralapú munkarésze megtekinthető az Polgármesteri  Hivatalban ügyfélfogadási időben 2018. október 25-ig.

 

Vélemények, javaslatok fenti határidőig írásban a polgármester címére papíron vagy elektronikusan a polgármester címére (2377 Örkény Kossuth Lajos u 2., vagy kovacsistvan@monortnet.hu) küldhetők.

 

Szóbeli vélemények, javaslatok a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben 2018. október 25-ig tehetők meg.

 

foepfeljegyz_tartalomra_ork_gip.doc

indoklas_osszefogl_partnersegihez_ork_gip.doc

orkeny_gazdasagi_terulet_20180920.pdf

  

Kovács István

polgármester