2021. Március 16.      18:59

Jelenlegi hely

A NAV-hoz kerültek a gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatok


A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 2021. január 1-től a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vette át. A változás a gépjármű- üzembentartókat (tulajdonosokat) nem érinti, plusz teendőjük nem lesz. Az első részletet március 15-e helyett elég április 15-éig befizetni.
 
Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról. 2022-től már csak azok kapnak értesítést a NAV-tól, akiknél valami változás történt, például nőtt a személygépkocsi életkora, és emiatt a gépjárműadó összege csökkent.
 
A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a második részletet 2021. szeptember 15-éig kell befizetni a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára.
 
A változások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli mentességeket. A 2020. december 31-én fennálló adómentességet és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból, automatikusan veszi figyelembe az adó kivetésénél.
 
2021 évtől a mentességet, a szüneteltetést és az adókedvezményt is a GJADO „adat- és változásbejelentő lap a gépjárműadó mentesség/kedvezmény/szüneteltetés igénybevételéhez” elnevezésű adatlapon lehet bejelenteni, amely legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA) küldhető be a NAV-hoz. A nyomtatvány papír alapon is elérhető majd a NAV központi ügyfélszolgálatain.
 
A 2020. december 31-éig keletkezett, változott vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is az önkormányzati adóhatóságokhoz lehet fordulni.
 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
HOL ÉS HOGYAN INTÉZHETEM A 2021. ÉVI GÉPJÁRMŰADÓVAL KAPCSOLATOS ÜGYEIMET A NAV-nál?
 
A 2020. december 31-ig keletkezett, megváltozott vagy megszűnt gépjárműadó kötelezettségek ügyében továbbra is az önkormányzati adóhatóságokhoz lehet fordulni.
 
A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 2021. évtől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) veszi át. A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem érinti, plusz teendőjük nem lesz. Az első részletet 2021. március 15-e helyett elég 2021. április 15-éig befizetni.
 
Nem kell a NAV-hoz bejelenteni a gépjármű megszerzését, forgalomból történő kivonását, és a gépjármű elidegenítését, mivel a gépjárműadót a NAV veti ki adatszolgáltatás alapján. A költségvetési szervek, a NAV nyilvántartása szerinti egyházak vagy környezetkímélő gépkocsi, motorkerékpár üzembentartóira, tulajdonosaira vonatkozó mentességi szabályokat és adókedvezményeket a gépjárműadó összegének megállapításánál hivatalból figyelembe veszi a NAV.
 
A GJADO jelű adatlap nyomtatvány (Adatlap a gépjárműadóval kapcsolatos mentesség, kedvezmény vagy szüneteltetés igénybevételének bejelentéséhez) elektronikusan elérhető a NAV honlapján az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramban (ÁNYK).
 
 
Az adatlapot papíron és elektronikusan is be lehet nyújtani a NAV-hoz. Papíralapon az adózó lakóhelye, székhelye szerint illetékes NAV adó- és vámigazgatóságához kell benyújtani.  Egy adatlapon több gépjármű bejelenthető. Üres nyomtatvány az ÁNYK programból is kinyomtatható vagy a NAV ügyfélszolgálatain is beszerezhető.
 
Az adatlap elérhető továbbá a NAV honlapján közzétett Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) portálon is. Az azonosítás itt is a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) szolgáltatással történik.
 
A GJADO jelű adatlapot a gépjárműadó alóli mentesség kérelmezésekor, vagy annak megszűnésekor, a gépjárműadóval kapcsolatos adókedvezmény kérelmezésekor vagy annak megszűnésekor, valamint az adófizetési kötelezettség szünetelésekor, például ha a gépjárművet ellopták, kell benyújtani a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV).
 
Örkény Város Önkormányzati Adóhatósága az alábbiakra hívja fel a Tisztelt Lakosság figyelmét:
 
1./ Amennyiben gépjárműadó fizetési kötelezettségét csoportos beszedési megbízás alapján teljesíti Örkény Város Önkormányzatának 11742032-15391205-08970000 számú Gépjárműadó fizetési számlájára, kérjük egyeztessen számlavezető pénzintézetével, ugyanis a
2021. ELSŐ FÉLÉVI GÉPJÁRMŰADÓRA Önkormányzatunkhoz UTALT ÖSSZEGET ÖNKORMÁNYZATI ADÓHATÓSÁGUNK SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM JOGOSULT HIVATALBÓL TOVÁBBUTALNI A NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL FELÉ HATÁSKÖR VÁLTOZÁSÁRA TEKINTETTEL, mivel az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 74.§ -a alapján az adózó joga a túlfizetésről való rendelkezés.
 
A fentiekből következik, hogy amennyiben az adózó a befizetését 2021. évi gépjárműadója megfizetésére szánta, akkor adófizetési kötelezettségét nem teljesítette, mert azt az állami adóhatóság gépjárműadó számlájára kell megfizetnie (utalnia).
 
Örkény Város Önkormányzatának 11742032-15391205-08970000 számú Gépjárműadó számlájára érkező ilyen jellegű összegeket téves befizetésként kell nyilvántartanunk, és adózó számlájának egyenlegétől függően önkormányzati adószámláján más adónemben nyilvántartott tartozására számolja el hivatalból.
 
A VISSZAUTALÁSRÓL KÜLÖN KIUTALÁSI KÉRELEMBEN KELL NYILATKOZNIA AZ ADÓZÓNAK.
 
2./ Fontos megemlíteni, hogy a 2021. I. FÉLÉVI ADÓEGYENLEG ÉRTESÍTŐKÖN adózó önkormányzati adószámláján gépjárműadó adónemben nyilvántartott összegről kap értesítést, az az összeg a 2021. évet megelőző időszakra terjed ki, ADÓHÁTRALÉKOT jelent – korábbi évek tartozásai -, amelyet viszont Örkény Város Önkormányzatának 11742032-15391205-08970000 számú Gépjárműadó fizetési számlájára kell megfizetnie.
 
 
Örkény, 2021. március 10.
 
                                                                                                                              Kollár Zsolt
                                                                                                                                 jegyző