Jelenlegi hely

Gyermekvédelem az ország közepén (TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0080)


Sajtóközlemény

Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás keretei között 2009 januárjában vette kezdetét a „Gyermekvédelem az ország közepén” címû projekt a kistérséghez tartozó négy településen.

Az 2009. április 7-én aláírt Támogatási Szerzôdés alapján, Európai Uniós és Magyar Állami támogatás igénybevételével valósulhat meg a fejlesztés az elôzetesen jóváhagyott tervek szerint.

Az 18 919 727 Ft összköltségû beruházás keretében Örkény, Hernád, Tatárszentgyörgy és Táborfalva települések fogtak össze és vállalták önsegítô vagy kortárssegítô közösségépítô és agressziókezelô tematikus csoportfoglalkozások szervezését; iskolarendszeren kívüli felzárkóztató, tehetséggondozó programok beindítását és családon belüli kapcsolatokat támogató illetve a családok társadalmi beilleszkedését segítô terápia kidolgozását illetve feltételeinek megteremtését. A négy kistérségi település gazdasági, társadalmi helyzete és lakosságának összetétele is hasonló, amely kézenfekvôvé tette számukra az egységes program kialakítását. Az önkéntes részvétel alapján mûködô projekt célja a perifériára sodródott, ingerszegény környezetben élô gyermekek számára egy olyan védôháló kialakítása, amely visszasegíti ôket a társadalomba, mindemellett családjukat és környezetüket is bevonva, hosszútávon követhetô életvezetési mintát szolgáltat. A projektmegvalósítás egy éves idôtartama alatt az abba bevont 131 gyermek és 30 család részére elérhetôvé válik az integrációs programban való részvétel. A projekt lezárulásának tervezett idôpontja 2010 januárja.

A TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0080 kódszámú projekt az Európai Unió támogatásával, a Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg, melynek keretében a kedvezményezett Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás 18 919 727 Ft értékû vissza nem térítendô támogatással gazdálkodhat, amely fedezi a projekt összköltségeinek 100 százalékát.

A projekt révén megvalósított eredmények mellett a program további fejlôdési irányt mutat a településeknek. Az elmúlt években megvalósított számos sikeres együttmûködés alapján épülô mikro-térségi integráció és a jó gyakorlat is erôsödik, amely hosszútávon kihat a települések gazdasági és társadalmi helyzetére illetve segíti annak javuló tendenciáját.

Bôvebb információ:
Kontakt: Bordás Klára (projektmenedzser)
Telefon: (1) 789-3638
Fax: (1) 700-1638
E-mail: bordas@levigroup.hu