Jelenlegi hely

Közlemény


 

KÖZLEMÉNY

a 2009. június 7-én (vasárnap) tartandó

Európai Parlamenti választással kapcsolatosan

 

A Helyi Választási Iroda (HVI) vezetője: Kollár Zsolt

Helyettese: Dr. Szabóné Dr. Balázs Mónika

Helyi Választási Iroda címe: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 2.

Telefon : 29-310-001 vagy 29-es mellék

Telefax: 29-311-121

e-mail: kollarzsolt@monornet.hu

Honlap: www.orkeny.hu

Választási Információs Szolgálat: Sponga Tiborné

Telefon: 29-510-280   /13-as mellék

Fax: 29-311-121

E-mail: spongamonika@upcmail.hu

Helye: Polgármesteri Hivatal – 2377 Örkény, Kossuth L. u. 2.;  3-as iroda

Ügyfélfogadási idő: hétfő-szerda: 800 – 1630; csütörtök: 800 – 1800; péntek 800 - 1300

Külképviseleti névjegyzékbe való felvétel kérése, valamint igazolás személyesen:

Polgármesteri Hivatal – 2377 Örkény, Kossuth L. u. 2.;  3-as iroda

 

Az alábbi fontosabb jogszabályok határozzák meg az EP tagok választásának lebonyolítási szabályait

  • 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

  • 1997. évi C. törvény a választási eljárásról

  • 2003. évi CXIII. törvény az Európai Parlament tagjainak választásáról

  • 6/2009. (II.25.) ÖM rendelet a választási eljárásról szóló l997. évi C. törvény végrehajtásáról az Európai Parlament tagjainak választásán történő végrehajtásról

  • 7/2009. (II.25.) ÖM. rendelet az Európai Parlament tagjai 2009. évi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

  • 16/2009. (III.26.) ÖM rendelet az Európai Parlament tagjainak 2009. június 7. napjára kitőzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról

 

Az Országos Választási Iroda külön Internetes weblapot szerkeszt, amelynek tartalma végigkíséri a teljes választási folyamatot több nyelven. Ezt a weblapot a gyengénlátók is tudják használni. Elérhetősége: www.valasztas.hu . A honlapon minden hasznos szavazással kapcsolatos információ, letölthető űrlap megtalálható.

 

A választással kapcsolatos legfontosabb határidők:

 

Névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítő és az ajánlószelvények kézbesítése

2009. április 6. és 10. között

 

A választói névjegyzék közszemlére tétele a Polgármesteri Hivatal 3-as sz. irodájában (2377 Örkény, Kossuth L. u. 2.:

2009. április 8-tól április 15-ig.

 

A névjegyzékből való kihagyás vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt kifogás benyújtása:

2009. április 8-tól április 15-én 16.00 óráig

 

Az az uniós polgár, aki az uniós polgárok nyilvántartásában nem szerepel kérheti a lakóhelye szerinti HVI vezetőjétől a névjegyzékbe való vételét:

2009. április 30-ig.

 

Az uniós polgárt a HVI vezetője kérelmére felveszi a névjegyzékbe

2009. május 4-ig

 

Külképviseleti névjegyzékbe való felvétel kérelmezése

  1. személyesen vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező meghatalmazott útján a lakcíme szerinti illetékes helyi választási iroda vezetőjétől

  2. ajánlott levélben

2009. május 22-ig 16.00 óráig

2009. május 22-ig meg kell érkeznie a levélnek a HVI vezetőjéhez

 

A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár módosíthatja a kérelmét

2009. május 22-ig

 

Igazolás kérése személyesen vagy meghatalmazott útján

2009. június 5-én 16.00 óráig

 

Igazolás kérése ajánlott levélben

2009. június 2-ig meg kell érkeznie a levélnek a HVI vezetőjéhez

 

Igazolás kiadásának határideje:

2009. június 5-én 16.00 óráig

 

Kérelemre egy alkalommal a kiadott igazolását visszaadhatja az a választópolgár, akit igazolás kiadása miatt kérelmére a névjegyzékből töröltek, és a névjegyzékbe a HVI vezetője visszaveszi

2009. június 4-én 16.00 óráig

 

Módosított névjegyzék közszemlére tétele

2009. június 5-én 16.00 óráig

 

Szavazás 2009. június 7-én reggel 6.00 órától l9.00óráig tart

 

A listát állító pártok a választási bizottságok megbízott tagjait bejelentik

2009. május 29-én 16.00 óráig

 

Választási kampány 2009. június 5-én 24.00 óráig tart.

 

Kampánycsend, kampányt folytatni TILOS

2009. június 6-én 0.00 órától június 7-én l9.00 óráig.

 

Közszemlére tett névjegyzék másolatának megkérése díjfizetés ellenében (jelölt, jelölő szervezet írásos igénye alapján)

2009. május 18-át követően

 

Kötelező a választási plakátok eltávolítása

2009. július 7-ig

 

Felhívjuk a választópolgárok és a jelölı szervezetek figyelmét, hogy a határidők jogvesztőek, azok a határidő utolsó napján 16 órakor járnak le.

Örkényen a lakcímnélküli szavazópolgárok és az igazolással szavazók kizárólag az

erre kijelölt, 1. számú szavazókörben – Polgármesteri Hivatal 2377 Örkény, Kossuth L. u. 2. – szavazhatnak.

 

Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakcímétől távol, de Magyarország területén tartózkodik, a lakcíme szerint illetékes helyi választási iroda vezetőjétől kért igazolással azon település helyi választási irodájának vezetőjétől - vagy a szavazás napján szavazatszámláló bizottságától - kérheti a névjegyzékbe való felvételét, ahol a szavazás napján tartózkodik. Az igazolás alapján a választópolgár azon a magyarországi településen szavazhat, ahol tartózkodik.

Az igazolással szavazó választópolgárok a www.valasztas.hu honlapon megtekinthetik az igazolással szavazó választópolgárok részére kijelölt szavazókörök listáját. Az igazolás iránti kérelem nyomtatvány letölthető honlapról.

A külképviseleten szavazó választópolgárok szintén megtekinthetik, hogy országonként hol és mikor lehet szavazni, a kérelem nyomtatvány letölthető az Országos Választási Iroda honlapjáról.

Az Európai Unió más tagállamának állampolgárai a névjegyzékbe vételük céljából szintén letölthetik a fenti honlapról a kérelem nyomtatványt.