Jelenlegi hely

Hivatali tájékoztató


 

Mit kell tudni a közfoglalkoztatásról és a szociális segélyezés új feltételeiről?
 
 
Tájékoztató a közfoglalkoztatásról és a szociális segélyezés feltételeiről
 
 
2009. január 1-től a szociális törvény módosítása a munkába helyezést teszi előtérbe, az eddig rendszeres szociális segélyre jogosultak körében. A törvény értelmében az új igénylőkre január 1-től, a jelenleg rendszeres szociális segélyben részesülőkre április 1-től vonatkoznak az új szabályok.
 
Lényegesebb változások
 
A megváltozott törvényi rendelkezések szerint az önkormányzatoknak elsősorban közfoglalkoztatást kell szervezni a korábban rendszeres szociális segélyben részesülők részére.
      A foglalkoztatás elősegítésében a munkaügyi központok és az önkormányzatok együttműködnek az álláskeresőkkel, hogy magán munkaadóknál vagy közfoglalkoztatásban, munkavégzés útján biztosítják a segélynél magasabb összegű jövedelemszerzés vagy képzés, esetleg egyéb fejlődés lehetőségét.
 
Akik számára az önkormányzat nem tud közfoglalkoztatást biztosítani, vagy nem állapít meg rendszeres szociális segélyt (mert nem tartoznak a jogosultak közé), azok rendelkezésre állási támogatásra jogosultak. Aki azonban nem fogadja el a felajánlott munkalehetőséget, vagy nem kapcsolódik be a felajánlott képzési programba, az nem számíthat a jövőben álláskeresési támogatásra, rendelkezésre állási támogatásra sem.
      A rendelkezésre állási támogatás mértéke a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege 2009-ben: 28 500 Ft.
 
Azok akik nem töltötték be a 35. életévüket és általános iskolai végzettséggel nem rendelkeznek, olyan képzésben kötelesek részt venni, amely az általános iskolai végzettség megszerzésére vagy a szakképzés megkezdéséhez szükséges felkészítésre irányul.
 
 
Szűk körben fennmarad a rendszeres szociális segély lehetősége azok számára, akik
-         egészségkárosodottak, vagy
-         55. életévüket betöltötték, vagy
-         14 év alatti kiskorú gyermeket nevelnek – ha sem ők vagy a családban élők közül más személy nem részesül gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben – és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják megoldani.
 
A rendszeres szociális segély havi összege a család jövedelmi helyzetétől függ.