Jelenlegi hely

Örkény város településközpontjának fejlesztése


Összefoglaló „Örkény város településközpontjának fejlesztése” projektről

 

 

 

 

 

Összefoglaló

„Örkény város településközpontjának fejlesztése”

projektről

 

Projektgazda: Örkény Város Önkormányzata

 

A projekt megvalósításának helyszíne:

 

Örkény Város településközpontja: Városháza épülete és udvara, Református templom, Rendőrörs és Cigány Kisebbségi Önkormányzat épülete, Művészeti Iskola és Könyvtár, könyvtár előtti park, Kossuth Lajos utca és Ady Endre utca

 

Projekt háttere:

 

 • Örkény Város Önkormányzata 2008. május 13-án nyújtotta be pályázatát a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett, 5.2.1/A „Pest megyei településközpontok fejlesztése – Kisléptékű megyei fejlesztések” c. konstrukció pályázati felhívására.

 • A projekt kezdő időpontja: 2008. november 3.

 • Befejezés tervezett időpontja: 2009. december 31.

 • A projekt összköltségvetése bruttó 114.424.600.- Ft, melyből a pályázat keretében bruttó 98.066.745.- Ft számolható el.

 • A támogatási szerződés megkötésének időpontja 2009. január 14.

 

2008. október 29-én Örkény Város Önkormányzatának Örkény város településközpontjának fejlesztése című pályázatát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 87.289.210 Ft támogatásban részesítette.

 

A fejlesztés jelentősége:

 

 • Az épületek és utcák rekonstrukciójának eredményeként javul Örkény településképe, az itt élők életminősége.

 • A fejlesztési akció eredményeként növekszik a térség turisztikai vonzereje.

 • A városközpont felértékelődése és a további településfejlesztési akciók vonzást gyakorolnak a magánvállalkozásokra, így számítani lehet kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó létesítmények megvalósítására, ami hosszabb távon munkahelyteremtést és az önkormányzat bevételeinek növekedését eredményezi

 • A településközpont felértékelődésének hatása kiterjed az egész térségre, aminek ezáltal javul az "imázsa".

 • A "bizalomgerjesztő településkép" és a bővülő szolgáltatások pozitívan hatnak az érdeklődő cégek telephely választásánál.

 • A közszféra fejlesztései felzárkóznak az eddig megvalósított magánberuházásokhoz, a köz-és magánszféra együttműködése további fejlesztéseket, szinergikus hatást indukál.

 • Az épület teljes körű akadálymentesítésével az épületek igénybe vétele kapcsán a teljes esélyegyenlőség erősödése figyelhető meg.

 • A lakosság identitás tudata erősödik.

 • Testvérvárosi, kulturális kapcsolati tőke erősödése, vonzó településkép közvetítése otthonukban.A projekt célja:

 

A pályázat keretében megvalósuló projekt elsődlegesen a település és térségének kulturális, gazdasági, turisztikai élénkítését, továbbá a helyi identitástudat erősítését szolgálja, a település életében kiemelt jelentőségű közösségi, kulturális település-rehabilitációs elemek felújításával, közösségi tartalommal való feltöltésével.

 

A projekt átfogó célja:

 

·         Településközpont megújítása gazdasági, kulturális, turisztikai funkciók erősítésével.

·         Harmonikusan és fenntartható módon működő mikro-térségi rendszer megtartása.

·         Kiegyensúlyozott térszerkezet fejlesztése.

·         Munkavégzés helyben történő ösztönzése.

·         Településközpont, központi funkciót ellátó területek kialakítása.

 

Részcélok:

 

·         Új közösségi funkciók megjelenésének támogatása, meglévő funkció erősítése.

·         Vonzó környezet kialakítása, mely ösztönzi a magánberuházókat.

·         Kistérségi szolgáltató funkciók infrastrukturális hátterének megteremtése, összhangban a kistérségi társulások feladataival.

 

Rövid távú célok:

 

·         Polgármesteri Hivatal, Művészeti Iskola, Könyvtár, Templom, Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Rendőrörs felújítása, korszerűsítése, akadálymentesítése.

·         Közösségi terek kialakítása.

·         Rugalmas nyitva tartással a település és a térség kulturális életének javítása.

·         Esztétikus és városias jellegű közterületek kialakítása.

·         Zöldfelület-fejlesztés.

·         Közbiztonság javítása térfigyelő rendszer kialakításával.

 

A fejlesztés eredményei, projektelemek:

 

A beruházás keretében a Polgármesteri Hivatal, Művészeti Iskola és Könyvtár, Templom, Cigány Kisebbségi Önkormányzat és Rendőrörs épületeinek felújítása, korszerűsítése, akadálymentesítése, továbbá zöldfelület fejlesztés, közösségi terek, esztétikus és városias jellegű közterületek kialakítása és térfigyelő rendszer kialakítása történik.

 

A projekt számszerűsíthető eredményei:

 

·         A projekt keretében megvalósuló beruházás 2,6 ha területen összesen 10 db épületet és építményt érint.

·         A felújításra kerülő épületek összes alapterülete 1498 m².

·         A városközpontban új települési funkcióként kiépül a térfigyelő rendszer.

·         A támogatással érintett lakosok száma 4.958 fő.

 

 

Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.

1146 Budapest, Hermina út 17.   Telefon: 1/471-8955

Internet: www.kozpontiregio.hu