0-min.jpg
1-min.jpg
2-min.jpg
3-min.jpg
4-min.jpg

2020. 03. 17.- 03. 20.-ig   Katona Ágota, Szeibert Anna

2020. 03. 23.- 27.-ig         Szeibert Anna

2020. 03. 30.- 04. 03.-ig   Katona Ágota

 

Elérhetőségek:

Katona Ágota   Tel.: 0630/2294862

Szeibert Anna  Tel.: 0670/3924990

Kedves örkényi polgárok!

Magyarország Kormánya veszélyhelyzetet hirdetett az új koronavírus megjelenése és gyors terjedése, fertőzése miatt. Pánikra nincs ok, azonban mindenkinek van feladata és felelőssége. A vírus terjedését lassítani szükséges, hogy az egészségügyi ellátórendszer képes legyen kezelni a helyzetet.

Városunkban a következő intézkedések vannak érvényben a koronavírus-fertőzés megelőzésének érdekében:

1. Polgármesteri Hivatalban csökkentett ügyfélfogadás van érvényben, amíg azt a városvezetés fel nem oldja.

- Telefonos ügyfélfogadás: kedden: 8.00 - 17.00-ig, csütörtökön 8.00 - 16.00-ig

- Személyes ügyfélfogadás: kedden: 15.00 - 17.00-ig, csütörtökön 9.00 - 11.00-ig KIZÁRÓLAG ELŐRE, TELEFONON EGYEZTETETT IDŐPONTBAN!

- Ügyintézőink emailben a http://orkeny.hu/kapcsolat elérhetőségeken folyamatosan elérhetőek

2. Az általános iskola zárva tart a Kormány döntésének értelmében, tantermen kívüli digitális munkarendben folyik az oktatás. Az iskola vezetése kéri azokat a szülőket, gyermekeket, hogy akik még nem vették fel a kapcsolatot az osztályfőnökkel legyen szívesek tegyék meg emailben, vagy telefonon. Szeretnénk felhívni mindenki figyelmét, hogy a kialakult helyzet NEM TANÍTÁSI SZÜNET, hanem a tanulás módjának megváltozását, azaz otthoni tanulást pedagógus irányításával digitális vagy más iskolai jelenlétet nem igénylő módszerrel. A rendőrség és a közterület felügyelők ezen időszakban kiemelten figyelik az utcákat, hogy a gyermekek ne tartózkodjanak kint, és ne tömörüljenek társaikkal Kérjük az otthon tartózkodást a lehető legkomolyabban venni!

3. Az otthon maradó általános iskolai gyermekek részére a gyermekétkeztetést napi egyszeri, meleg főétkezés (ebéd) formájában továbbra is biztosítjuk. Az ebédet az iskola ebédlőjének az ablakából fogják osztani 9.00- 11.00 óra között! Kérjük, hogy ne lépjenek be a konyhába! Az ebédre vonatkozó igényeket az osztályfőnököknél kell jelezni, egy hétre előre, minden héten pénteken 12.00 óráig, a következő hétre vonatkozólag. Kérjük, aki igényel ebédet az vegye is át!

4. A Cziffra György alapfokú Művészeti Iskolában szintén a Kormány döntésének értelmében, tantermen kívüli digitális munkarendben folytatja az oktatás.

5. Az Esély Szociális Szolgálat Miniszteri utasítást követve a személyes ügyfélfogadást a rendelet visszavonásáig szünetelteti. Pénztáruk is zárva tart. Gondozóik továbbra is folytatják munkájukat, azonban lázas, köhögő ellátott esetében nem tudják az otthonon belüli ellátást biztosítani. A bevásárlást, gyógyszerkiváltást továbbra is elvégzik! Sürgős esetben továbbra is eljárnak. Elérhetőségek: 06/29-310-002, eselygysz@gmail.com, eselyhs@mail.com.

6. A város vezetésének döntése alapján az élelmiszersegély osztást az Esély Szociális Szolgálat épületénél határozatlan ideig FELFÜGGESZTI.

7. A Szabadidő Központ zárt kapus munkarendben működik visszavonásig. A városban minden rendezvényt határozatlan időre elhalasztunk!

8. A Manócska Óvoda további intézkedésig zárva tart.

9. A Micimackó Gyermekház további intézkedésig zárva tart.

10. A városi könyvtár további intézkedésig zárva tart.

11. A városban működő Nemzeti Közművek ügyfélszolgálata, a Kormányhivatal ügyfelfogadása, a DTKH szemétszállító ügyfélfogadása visszavonásig SZÜNETEL! Kérjük a szolgáltatókat telefonon keressék kérdéseikkel.

12. A Falugazdász ügyfélfogadása helyben visszavonásig szünetel, Dabason az ügyfélfogadás az alábbiak szerint alakul:

- Hétfőtől-csütörtökig 8.00 - 16.00-ig, péntek: 8.00 - 14.00-ig.

13. Az Örkény SE felfüggeszti minden nemű sporttevékenységét. Az összes korosztály edzései és a mérkőzései ELMARADNAK!

A fentiekben leírtak elsődleges célja a megelőzés, kérünk minden állampolgárt, hogy a leírtakat tartsák szem előtt, mindezzel jelentősen csökkenthető a fertőződés esélye. Egyúttal mindenkit arra kérünk, hogy a munkahelyére járás és a szükséges bevásárláson (gyógyszertár, élelmiszer) kívül ne tartózkodjon közösségben, maradjanak otthon. Kérünk mindenkit, hogy próbálják meg a következő hetekben kerülni a személyes találkozókat, és a kisebb és nagyobb számú csoportosulásokat is!

 

Kérjük vegyék figyelembe, hogy jelen tájékoztató a március 15-ig meghozott intézkedéseket foglalja össze. Az új intézkedésekről folyamatosan beszámolunk.

Örkény, 2020.03.16

 

Örkény Város Önkormányzata

 

Tisztelt örkényi polgárok!

Örkény város vezetősége egyeztetve a Manócska Óvoda intézményvezetőjével, azt a döntést hozta, hogy az Óvodát a Magyarországon kihirdetett veszélyhelyzet idejére BEZÁRJA. Azon gyerekek részére, akiknek MINDKÉT szülője igazoltan nem maradhat távol a munkától felügyeletet biztosítunk. Ezzel kapcsolatban kérjük keressék az intézményvezetőt. - Az iskolás gyerekekkel kapcsolatos teendőkről az iskola igazgatója nyújt felvilágosítást. - Kérjük, hogy a Polgármesteri Hivatal és a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársait telefonon vagy elektronikus levélben keressék. A házi gondozás folytatódik, de lázas, beteg ellátottat nem tud a Szolgálat otthoni gondozásban részesíteni.

Bevásárlást, gyógyszerkiváltás továbbra is elvégzik a kollégák. A szociális étkeztetés zavartalanul folytatódik.

Kérjük Önöket, hogy az elkövetkező időszakban fokozott figyelemmel és felelősséggel cselekedjenek, tegyenek meg minden lehetséges óvintézkedést a közvetlen környezetük és a város lakosságának védelme érdekében.

Örkény Város Önkormányzata

 

FONTOS KÖZLEMÉNY!

Tisztelt Lakosság!


Örkény Város Önkormányzata a koronavírus terjedésének megelőzése érdekében 2020. március 31-ig minden önkormányzati rendezvényt elhalaszt. Közösségi rendezvényeink megtartása, intézményeink működése kapcsán folyamatosan figyelemmel kísérjük az aktuális helyzetet, és az Operatív Törzs ajánlásait, illetve utasításait figyelembe véve hozzuk meg a további döntéseket.

A Polgármesteri Hivatal kéri a lakosságot, hogy elintézendő ügyeket e-mailen, vagy telefonon tegyék meg, fontolják meg annak fontosságát, mindaddig, amíg a járványveszély nem csökken. Ügyintézőink e-mail és telefonos elérhetőségei megtalálhatóak a www.orkeny.hu oldalon.

Kérjük Önöket tartsák be az alapvető higiénés szabályokat, kerüljék a nagy tömegeket, és betegen ne hagyják el az otthonukat!

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

 

Örkény, 2020. március 12.
Örkény Város Önkormányzata

A veszélyhelyzettel kapcsolatos tudnivalókról olvassa el a sajtótájékoztatóról készült tudósítást itt.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett kollégánk és barátunk Füzy Endre 53 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Endre a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat lelkes és lelkiismeretes dolgozója volt. Nagy ambícióval vetette magát a munkába, hiszen a napokban neveztük ki a Városüzemeltetési osztály helyettes vezetőjének. Nagy terveink voltak, bizakodva tekintettünk a jövőbe. Számítottunk munkájára, hozzáértésére, lelkesedésére.
Értelmetlen és megmagyarázhatatlan módon ért véget egy aktív, szeretetteljes élet és pályafutás.
Füzy Endrét az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal saját halottjának tekinti.
Emlékét kegyelettel megőrizzük!

Örkény Város Önkormányzata
Örkényi Polgármesteri Hivatal

Pályázati kiírás az örkényi Szabadidő Központ

igazgatói munkakör betöltésére

Örkény Városi Önkormányzat

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Szabadidő Központ igazgató (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.), a Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet alapján Örkény Város Önkormányzata pályázatot hirdet az örkényi Szabadidő Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól.

A közalkalmazott által betöltendő, kinevezés szerinti munkakör: vezető közművelődési szakember

Oldalak