0-min.jpg
1-min.jpg
2-min.jpg
3-min.jpg
4-min.jpg

Örkény Város Önkormányzata és a Megújuló Városért Egyesület közös szervezésében egy programsorozat indítunk Trianon 100. évfordulója kapcsán.

 

Dr. Drábik János - A Trianon valós története

A Trianon társaság elnöke, magyar közíró, a Szabad Európa Rádió nyugdíjas vezető programszerkesztője. Több, mint 20 könyvet írt a szervezett magánhatalomról.

Éliás Tibor - Dalok Trianon kapcsán

A magyarnóta és az operett megbecsültségének elősegítése érdekében több díjat alapított. Tulajdona a Musica Hungarica Művészeti Kiadó, amely számos jelentős CD-felvételt készített, hézagpótló magyarnóta- és operettfelvételeken túl Erkel Ferenc három teljes operáját is megjelentette.

 

Helyszíne: Örkény Városháza, díszterem

Az előadás ingyenesen látogatható!

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett kollégánk és barátunk Füzy Endre 53 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Endre a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat lelkes és lelkiismeretes dolgozója volt. Nagy ambícióval vetette magát a munkába, hiszen a napokban neveztük ki a Városüzemeltetési osztály helyettes vezetőjének. Nagy terveink voltak, bizakodva tekintettünk a jövőbe. Számítottunk munkájára, hozzáértésére, lelkesedésére.
Értelmetlen és megmagyarázhatatlan módon ért véget egy aktív, szeretetteljes élet és pályafutás.
Füzy Endrét az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal saját halottjának tekinti.
Emlékét kegyelettel megőrizzük!

Örkény Város Önkormányzata
Örkényi Polgármesteri Hivatal

Pályázati kiírás az örkényi Szabadidő Központ

igazgatói munkakör betöltésére

Örkény Városi Önkormányzat

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Szabadidő Központ igazgató (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.), a Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet alapján Örkény Város Önkormányzata pályázatot hirdet az örkényi Szabadidő Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól.

A közalkalmazott által betöltendő, kinevezés szerinti munkakör: vezető közművelődési szakember

M E G H Í V Ó

 

Örkény városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. december hó 10-én 16.00 órakor

közmeghallgatást tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

A közmeghallgatás helye: Polgármesteri Hivatal – nagyterem  

 

Megjelenésére számítunk!

                    Kulcsár István  polgármester                   

Örkény Város Helyi Választási Bizottsága

35./2019. (XI.25.) számú HVB határozata

Örkény roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselőinek időközi választásának kitűzéséről

 

Örkény Város Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 309. § (2) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva Örkény városban a roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselőinek időközi választását 2020. február 16. napjára tűzi ki.

Örkény Város Helyi Választási Bizottsága a választási eljárás határidőit és határnapjait a határozat 1. melléklete szerint határozza meg.

Örkény Város Helyi Választási Bizottsága a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 59. § (1) bekezdése, valamint a Ve. 316. §-a alapján a jelöltajánláshoz szükséges ajánlások számát a következők szerint határozza meg a romatelepülési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez legalább húsz választópolgárnak az ajánlása szükséges.

A határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Pest Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett, de Örkény Város Helyi Választási Bizottságánál (2377, Örkény, Kossuth u. 2.  jegyzo@orkeny.hu  0629311121) személyesen, levélben, telefaxon, vagy elektronikus levélben benyújtandó illetékmentes fellebbezést nyújthat be. A fellebbezésnek a megtámadott határozat meghozatalától számított 3 napon belül, a határidő utolsó napján (november 28.) 16.00 óráig kell megérkeznie, mely határidő jogvesztő.

Tisztelt Lakosság!

 

2019. december 1-től az Örkényi Polgármesteri Hivatalba bevezetésre kerülő új ügyfélfogadási rend az alábbiak szerint alakul:

 

Hétfő: ZÁRVA

Kedd: 8.00- 12.00-ig   13.00- 17.00-ig

Szerda: 8.00 – 12.00- ig

Csütörtök: 13.00 – 16.00 -ig

Péntek: ZÁRVA

 

A Falugazdász és az Nemzeti Közművek ügyfélfogadási helyisége átkerül a volt Nemzetiségi Iroda helyére, a Rendőrőrs mögötti épületbe. Az ügyfélfogadási rendjük nem változik.

 

Falugazdász:

Hétfő: 8.00- 12.00-ig

NKM ügyfélszolgálat:

Hétfő: 14.00 -18.00-ig

Péntek: 8.00 – 12.00-ig

 

Kollár Zsolt

jegyző

M E G H Í V Ó

 

Örkény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. október hó 22-én 17.00 órakor

alakuló ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – nagyterem  

Oldalak


Értesüljön elsőként fontos híreinkről!


h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
2020. Április
 


Mi újság Örkényen?


Keresés

Keresés űrlap