0-min.jpg
1-min.jpg
2-min.jpg
3-min.jpg
4-min.jpg

A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 Ft, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. Ebben az esetben postázzuk az eredményt egy felbélyegzett válaszboríték ellenében. A befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik. A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló, és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A törvény által kötelezetteknek a vizsgálat természetesen ingyenes. 

Panasz nélkül is lehet beteg. 

A vizsgálat alkalmas a TBC illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére.

Kérjük a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, TV kártyáját, illetve ha van az előző évi tüdőszűrő igazolást!

2020.06.22-tól 2020.06.23-ig

A vizsgálat ideje naponta: Hétfőn 8-18 óráig, Kedden 8-18 óráig

Felhívjuk figyelmüket a közlekedési / várakozási / megállási szabályok fokozott betartására, különös tekintettel a város legforgalmasabb részein (Kossuth Lajos utcán az ABC és gyógyszertár közötti szakasz, a Félegyházi Pékség és Serefe előtt, a Silver áruház és az előtte lévő parkoló területén). Kérjük a buszmegállóknál a megfelelő szabad hely megtartását a KRESZ szabályok szerint!

A parkolás lehetősége a Piaccsarnok mögötti területen adott.

Örkény Város területén tevékenykedő közterület-felügyelőink eddig csak a figyelmeztetés eszközével éltek, de ezentúl a szabálytalankodókat bírsággal is sújthatják.

 

Örkény, 2020.05.14.

Örkény Város Önkormányzata

Tisztelt lakosság, termelők, kereskedők, örkényi piac látogatók!

Örkény város önkormányzatának döntése értelmében a városi piacot 2020. április 25-től újra nyitjuk. A piac szombat és szerdai napokon reggel 6 és 12 óra közt tart nyitva.

 • reggel 6 és 9 óra között a 65 év alatti, 9 és 12 óra között pedig a 65 éves és a feletti korú állampolgárok vehetik igénybe a piac szolgáltatásait – ezen rendelkezés betartását fokozottan figyelemmel fogjuk kísérni,
 • a piacra kilátogató lakosság számára a szájmaszk és a gumikesztyű viselése KÖTELEZŐ.FELHÍVJUK A FIGYELMÜKET, HOGY CSAK olyan személyek látogassák a piacot akik egészségesek.
 • KIZÁRÓLAG azon kereskedők, termelők pakoljanak ki, akik vállalják, hogy tevékenységüket a szükséges védőeszközök használatával (maszk, kesztyű) folytatják a piac működésének teljes időtartama alatt,
 • tilos az önkiszolgálás.
 • kérjük, hogy a nagy forgalmú helyeknél legalább két értékesítő tartózkodjon, hogy a torlódás elkerülhető legyen. Kérjük, aki az árut kezeli, ugyanazzal a kesztyűs kézzel ne kezelje a pénzt, ezért is kérjük a kereskedőket, termelőket, hogy lehetőleg 2 fő álljon a standnál. FELHÍVJUK A FIGYELMÜKET, HOGY CSAK olyan személyek állhatnak a standok mögé, akik egészségesek.
 • a termékek helyben fogyasztása szigorúan tilos,
 • látogatóinkat ezúton is arra kérjük, hogy kizárólag a szükséges élelmiszerek megvásárlása idejére hagyják el otthonukat, és tartsák be a közösségi érintkezés szabályait, saját maguk és a többi vendég egészségének megőrzése érdekében,
 • kérjük, hogy a piac szolgáltatásainak igénybevétele során minden esetben működjenek együtt a piacfelügyelővel és a szabályok betartását segítő hatóságokkal (rendőrség, közterület felügyelet)

Tisztelt Lakosság!

 

A Polgármesteri Hivatal kéri a lakosságot, hogy elintézendő ügyeket e-mailen, vagy telefonon tegyék meg, fontolják meg annak fontosságát, mindaddig, amíg a járványveszély nem csökken.

Polgármesteri Hivatalban csökkentett ügyfélfogadás van érvényben a veszélyhelyzet idején

 • Telefonos ügyfélfogadás KIZÁRÓLAG: kedden: 8.00- 17.00-ig, csütörtökön 8.00- 16.00-ig
 • Személyes ügyfélfogadás KIZÁRÓLAG: kedden: 15.00- 17.00-ig, csütörtökön 9.00-11.00-ig CSAK ELŐRE, TELEFONON EGYEZTETETT IDŐPONTBAN!
 • Ügyintézőink emailben a http://orkeny.hu/kapcsolat elérhetőségeken folyamatosan elérhetőek.

A Hivatal falára postaládát helyeztünk ki, azt minden nap ürítjük. Oda is bedobhatják kérvényeiket. Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

 

Örkény, 2020. március 25.

 

Örkény Város Önkormányzata

Tisztelt örkényi lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kormányzati információk szerint az önkormányzat igyekszik gondoskodni az idősekről.

Az Esély Szociális Szolgálat munkatársai folyamatosan felmérik az igényeket és segítenek.

A 29/310 002 telefonszámon tudják jelezni gyógyszer beszerzési, vagy élelmiszer vásárlási problémáikat.

Tájékoztatjuk azonban Önöket, hogy sem ingyenes étel, sem ingyenes gyógyszer beszerzést nem teljesíthetnek a Szolgálat munkatársai.

Azt az igénylőknek minden esetben meg kell finanszírozniuk!

Abban tudunk segíteni, hogy az időseknek ne kelljen elhagyniuk otthonukat, hiszen a megelőzés szempontjából most ez a legfontosabb!

Kérjük továbbá a rokonokat, ismerősöket, szomszédokat, hogy segítsenek az otthonukba szorult idős lakótársainknak!

Figyeljünk rájuk, segítsünk a bevásárlásban!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy több örkényi üzlet vállalja a házhoz szállítást, így akár telefonon is el tudják intézni a bevásárlást!

 

Örkény Város Önkormányzat

Az Örkény városi piac 2020. március 23-tól a veszélyhelyzet végéig zárva tart!

A piac nyitásáról tájékoztatni fogjuk a kereskedőket és a lakosságot is!

KÖZLEMÉNY a vendéglátóhelyeken és az üzletekben tartózkodás szabályairól és 70. életévüket betöltöttek védelméről

A 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet rendelkezései értelmében a veszélyhelyzet időszakában 2020. március 17. napjától a vendéglátó üzletben tartózkodás szabályai:

 • Vendéglátó üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni!
 • 15.00 óra után 06.00 óráig az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából és időtartamára korlátozódóan megengedett a tartózkodás.

A kereskedelmi tevékenységet folytató üzletben tartózkodás szabályai:

 • az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzlet, továbbá
 • a gyógyszertár, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet,
 • az üzemanyag-töltőállomás és
 • a dohánybolt

kivételével minden egyéb kereskedelmi tevékenységet folytató üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos!
Szabálysértést követ el, aki

 • a) vendéglátó üzletben,
 • b) üzletben,
 • c) rendszeres zenés, táncos rendezvényen,
 • d) a rendezvény helyszínén, valamint
 • e) az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseményen, függetlenül annak nyilvánosságától (színház, tánc-, zeneművészet), a moziban, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott közgyűjteményben, közművelődési intézményben és közösségi színtérben meg nem engedett időpontban vagy meg nem engedett módon tartózkodik.

Szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint. A korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi.

A Magyar Kormány arra kéri a 70. életévüket betöltött személyeket, hogy a veszélyhelyzet idején lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el.
Önkormányzatunk házi segítségnyújtás, illetve szociális étkeztetés biztosításával jelenleg is gondoskodik az időskorú örkényiek ellátásáról. Kérjük, jelezzék, ha van környezetükben olyan idős személy, akiről hozzátartozói nem tudnak gondoskodni.

Kérjük, hogy a járvány mielőbbi megfékezése érdekében legyenek figyelemmel a Kormány rendelkezéseire!

 

Mellékeljük a Magyar Közlöny legfrissebb számát.

Oldalak