0-min.jpg
1-min.jpg
2-min.jpg
3-min.jpg
4-min.jpg

Tisztelt örkényi lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kormányzati információk szerint az önkormányzat igyekszik gondoskodni az idősekről.

Az Esély Szociális Szolgálat munkatársai folyamatosan felmérik az igényeket és segítenek.

A 29/310 002 telefonszámon tudják jelezni gyógyszer beszerzési, vagy élelmiszer vásárlási problémáikat.

Tájékoztatjuk azonban Önöket, hogy sem ingyenes étel, sem ingyenes gyógyszer beszerzést nem teljesíthetnek a Szolgálat munkatársai.

Azt az igénylőknek minden esetben meg kell finanszírozniuk!

Abban tudunk segíteni, hogy az időseknek ne kelljen elhagyniuk otthonukat, hiszen a megelőzés szempontjából most ez a legfontosabb!

Kérjük továbbá a rokonokat, ismerősöket, szomszédokat, hogy segítsenek az otthonukba szorult idős lakótársainknak!

Figyeljünk rájuk, segítsünk a bevásárlásban!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy több örkényi üzlet vállalja a házhoz szállítást, így akár telefonon is el tudják intézni a bevásárlást!

 

Örkény Város Önkormányzat

Az Örkény városi piac 2020. március 23-tól a veszélyhelyzet végéig zárva tart!

A piac nyitásáról tájékoztatni fogjuk a kereskedőket és a lakosságot is!

KÖZLEMÉNY a vendéglátóhelyeken és az üzletekben tartózkodás szabályairól és 70. életévüket betöltöttek védelméről

A 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet rendelkezései értelmében a veszélyhelyzet időszakában 2020. március 17. napjától a vendéglátó üzletben tartózkodás szabályai:

 • Vendéglátó üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni!
 • 15.00 óra után 06.00 óráig az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából és időtartamára korlátozódóan megengedett a tartózkodás.

A kereskedelmi tevékenységet folytató üzletben tartózkodás szabályai:

 • az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzlet, továbbá
 • a gyógyszertár, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet,
 • az üzemanyag-töltőállomás és
 • a dohánybolt

kivételével minden egyéb kereskedelmi tevékenységet folytató üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos!
Szabálysértést követ el, aki

 • a) vendéglátó üzletben,
 • b) üzletben,
 • c) rendszeres zenés, táncos rendezvényen,
 • d) a rendezvény helyszínén, valamint
 • e) az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseményen, függetlenül annak nyilvánosságától (színház, tánc-, zeneművészet), a moziban, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott közgyűjteményben, közművelődési intézményben és közösségi színtérben meg nem engedett időpontban vagy meg nem engedett módon tartózkodik.

Szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint. A korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi.

A Magyar Kormány arra kéri a 70. életévüket betöltött személyeket, hogy a veszélyhelyzet idején lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el.
Önkormányzatunk házi segítségnyújtás, illetve szociális étkeztetés biztosításával jelenleg is gondoskodik az időskorú örkényiek ellátásáról. Kérjük, jelezzék, ha van környezetükben olyan idős személy, akiről hozzátartozói nem tudnak gondoskodni.

Kérjük, hogy a járvány mielőbbi megfékezése érdekében legyenek figyelemmel a Kormány rendelkezéseire!

 

Mellékeljük a Magyar Közlöny legfrissebb számát.

2020. 03. 17.- 03. 20.-ig   Katona Ágota, Szeibert Anna

2020. 03. 23.- 27.-ig         Szeibert Anna

2020. 03. 30.- 04. 03.-ig   Katona Ágota

 

Elérhetőségek:

Katona Ágota   Tel.: 0630/2294862

Szeibert Anna  Tel.: 0670/3924990

Kedves örkényi polgárok!

Magyarország Kormánya veszélyhelyzetet hirdetett az új koronavírus megjelenése és gyors terjedése, fertőzése miatt. Pánikra nincs ok, azonban mindenkinek van feladata és felelőssége. A vírus terjedését lassítani szükséges, hogy az egészségügyi ellátórendszer képes legyen kezelni a helyzetet.

Városunkban a következő intézkedések vannak érvényben a koronavírus-fertőzés megelőzésének érdekében:

1. Polgármesteri Hivatalban csökkentett ügyfélfogadás van érvényben, amíg azt a városvezetés fel nem oldja.

- Telefonos ügyfélfogadás: kedden: 8.00 - 17.00-ig, csütörtökön 8.00 - 16.00-ig

- Személyes ügyfélfogadás: kedden: 15.00 - 17.00-ig, csütörtökön 9.00 - 11.00-ig KIZÁRÓLAG ELŐRE, TELEFONON EGYEZTETETT IDŐPONTBAN!

- Ügyintézőink emailben a http://orkeny.hu/kapcsolat elérhetőségeken folyamatosan elérhetőek

2. Az általános iskola zárva tart a Kormány döntésének értelmében, tantermen kívüli digitális munkarendben folyik az oktatás. Az iskola vezetése kéri azokat a szülőket, gyermekeket, hogy akik még nem vették fel a kapcsolatot az osztályfőnökkel legyen szívesek tegyék meg emailben, vagy telefonon. Szeretnénk felhívni mindenki figyelmét, hogy a kialakult helyzet NEM TANÍTÁSI SZÜNET, hanem a tanulás módjának megváltozását, azaz otthoni tanulást pedagógus irányításával digitális vagy más iskolai jelenlétet nem igénylő módszerrel. A rendőrség és a közterület felügyelők ezen időszakban kiemelten figyelik az utcákat, hogy a gyermekek ne tartózkodjanak kint, és ne tömörüljenek társaikkal Kérjük az otthon tartózkodást a lehető legkomolyabban venni!

3. Az otthon maradó általános iskolai gyermekek részére a gyermekétkeztetést napi egyszeri, meleg főétkezés (ebéd) formájában továbbra is biztosítjuk. Az ebédet az iskola ebédlőjének az ablakából fogják osztani 9.00- 11.00 óra között! Kérjük, hogy ne lépjenek be a konyhába! Az ebédre vonatkozó igényeket az osztályfőnököknél kell jelezni, egy hétre előre, minden héten pénteken 12.00 óráig, a következő hétre vonatkozólag. Kérjük, aki igényel ebédet az vegye is át!

4. A Cziffra György alapfokú Művészeti Iskolában szintén a Kormány döntésének értelmében, tantermen kívüli digitális munkarendben folytatja az oktatás.

5. Az Esély Szociális Szolgálat Miniszteri utasítást követve a személyes ügyfélfogadást a rendelet visszavonásáig szünetelteti. Pénztáruk is zárva tart. Gondozóik továbbra is folytatják munkájukat, azonban lázas, köhögő ellátott esetében nem tudják az otthonon belüli ellátást biztosítani. A bevásárlást, gyógyszerkiváltást továbbra is elvégzik! Sürgős esetben továbbra is eljárnak. Elérhetőségek: 06/29-310-002, eselygysz@gmail.com, eselyhs@mail.com.

6. A város vezetésének döntése alapján az élelmiszersegély osztást az Esély Szociális Szolgálat épületénél határozatlan ideig FELFÜGGESZTI.

7. A Szabadidő Központ zárt kapus munkarendben működik visszavonásig. A városban minden rendezvényt határozatlan időre elhalasztunk!

8. A Manócska Óvoda további intézkedésig zárva tart.

9. A Micimackó Gyermekház további intézkedésig zárva tart.

10. A városi könyvtár további intézkedésig zárva tart.

11. A városban működő Nemzeti Közművek ügyfélszolgálata, a Kormányhivatal ügyfelfogadása, a DTKH szemétszállító ügyfélfogadása visszavonásig SZÜNETEL! Kérjük a szolgáltatókat telefonon keressék kérdéseikkel.

12. A Falugazdász ügyfélfogadása helyben visszavonásig szünetel, Dabason az ügyfélfogadás az alábbiak szerint alakul:

- Hétfőtől-csütörtökig 8.00 - 16.00-ig, péntek: 8.00 - 14.00-ig.

13. Az Örkény SE felfüggeszti minden nemű sporttevékenységét. Az összes korosztály edzései és a mérkőzései ELMARADNAK!

A fentiekben leírtak elsődleges célja a megelőzés, kérünk minden állampolgárt, hogy a leírtakat tartsák szem előtt, mindezzel jelentősen csökkenthető a fertőződés esélye. Egyúttal mindenkit arra kérünk, hogy a munkahelyére járás és a szükséges bevásárláson (gyógyszertár, élelmiszer) kívül ne tartózkodjon közösségben, maradjanak otthon. Kérünk mindenkit, hogy próbálják meg a következő hetekben kerülni a személyes találkozókat, és a kisebb és nagyobb számú csoportosulásokat is!

 

Kérjük vegyék figyelembe, hogy jelen tájékoztató a március 15-ig meghozott intézkedéseket foglalja össze. Az új intézkedésekről folyamatosan beszámolunk.

Örkény, 2020.03.16

 

Örkény Város Önkormányzata

 

Tisztelt örkényi polgárok!

Örkény város vezetősége egyeztetve a Manócska Óvoda intézményvezetőjével, azt a döntést hozta, hogy az Óvodát a Magyarországon kihirdetett veszélyhelyzet idejére BEZÁRJA. Azon gyerekek részére, akiknek MINDKÉT szülője igazoltan nem maradhat távol a munkától felügyeletet biztosítunk. Ezzel kapcsolatban kérjük keressék az intézményvezetőt. - Az iskolás gyerekekkel kapcsolatos teendőkről az iskola igazgatója nyújt felvilágosítást. - Kérjük, hogy a Polgármesteri Hivatal és a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársait telefonon vagy elektronikus levélben keressék. A házi gondozás folytatódik, de lázas, beteg ellátottat nem tud a Szolgálat otthoni gondozásban részesíteni.

Bevásárlást, gyógyszerkiváltás továbbra is elvégzik a kollégák. A szociális étkeztetés zavartalanul folytatódik.

Kérjük Önöket, hogy az elkövetkező időszakban fokozott figyelemmel és felelősséggel cselekedjenek, tegyenek meg minden lehetséges óvintézkedést a közvetlen környezetük és a város lakosságának védelme érdekében.

Örkény Város Önkormányzata

 

FONTOS KÖZLEMÉNY!

Tisztelt Lakosság!


Örkény Város Önkormányzata a koronavírus terjedésének megelőzése érdekében 2020. március 31-ig minden önkormányzati rendezvényt elhalaszt. Közösségi rendezvényeink megtartása, intézményeink működése kapcsán folyamatosan figyelemmel kísérjük az aktuális helyzetet, és az Operatív Törzs ajánlásait, illetve utasításait figyelembe véve hozzuk meg a további döntéseket.

A Polgármesteri Hivatal kéri a lakosságot, hogy elintézendő ügyeket e-mailen, vagy telefonon tegyék meg, fontolják meg annak fontosságát, mindaddig, amíg a járványveszély nem csökken. Ügyintézőink e-mail és telefonos elérhetőségei megtalálhatóak a www.orkeny.hu oldalon.

Kérjük Önöket tartsák be az alapvető higiénés szabályokat, kerüljék a nagy tömegeket, és betegen ne hagyják el az otthonukat!

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

 

Örkény, 2020. március 12.
Örkény Város Önkormányzata

A veszélyhelyzettel kapcsolatos tudnivalókról olvassa el a sajtótájékoztatóról készült tudósítást itt.

Oldalak