Jelenlegi hely

Téli szünidei étkeztetés

TISZTELT SZÜLŐK!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1) bekezdése a) pontja alapján a hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű, Örkény városában lakcímmel rendelkező gyermekek szünidei étkeztetésre jogosultak.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy azon gyermekek részére, ahol a szülő írásban tett nyilatkozattal jelezte (leadási ideje: 2020. február 27. volt) igényét a szünidei étkeztetésre vonatkozóan, a téli szünidő 7 munkanapja alatt is biztosítjuk a napi meleg étkezést:

2020. december 21-23. (hétfő, kedd, szerda)

2020. december 28-31. (hétfő, kedd, szerda, csütörtök) munkanapokon!

December 24, 25 és január 1 munkaszüneti nap!

 

Helyszín: HUSZKA HERMINA ÁLTALÁNOS ISKOLA (Megközelítés az Iskola utca felől.)

Átvétel ideje: 10:00 – 12:00 óra között.

A gyermekek érdekében, kérjük, szíveskedjenek a meleg ételt lehetőség szerint, napi szinten átvenni!

Amennyiben nyilatkozata ellenére, szeretné az adott szünetre az ételt lemondani, ezt a szándékát megteheti az alábbi telefonszámon: 06/29-310-001/22. mellék

                                                                            Kollár Zsolt 

         Jegyző     

Tájékoztató a Gyermekvédelmi pénzbeli támogatásról!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a gyámhatóságról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet értelmében, akinek gyermeke rendszeres Gyermekvédelmi kedvezményben részesül, pénzbeli támogatásra jogosult, amennyiben határozata 2020. november 1-én fennállt.

Amennyiben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény határozata korábban lejárt és a meghosszabbítását legkésőbb november 1-ig, a szülők nem kezdeményezték, ebben az esetben a pénzbeli támogatásra nem lettek jogosultak.

A pénzbeli támogatás a Polgármesteri Hivatal Pénztárában átvehető személyesen személyigazolvány és lakcímkártya felmutatásával, vagy a hivatalban kérhető, két tanúval ellátott meghatalmazás útján, az alábbi napokon:

2020. november 23. (hétfő) 08.00-tól 12.00-ig és 13.00-tól -16.00 óráig.

2020. november 24. (kedd) 13.00-tól -17.00 óráig

2020. november 25. (szerda) 08.00-tól 12.00-ig

2020. november 26. (csütörtök) 08.00-tól 12.00-ig

                                                                        Kollár Zsolt

                                                                                                                                                                                  jegyző    

Elektronikai hulladékgyűjtés

Ingyenes elektronikai hulladék gyűjtés

2020. november 16-án (hétfő) 10 órától 16 óráig lehetőség nyílik a lakosság számára az ELEKTRONIKAI HULLADÉK INGYENES LEADÁSÁRA.

A leadás helye: Örkényi Piaccsarnok

A leadható hulladékok közül kivételt képeznek a monitorok ,illetve televíziók. 

A korábbi évekkel ellentétben az örkényi önkormányzat fontos feladatának tekinti a város közterületeinek rendben tartása mellett a lakosság hulladékleadási gondjainak enyhítését is. Így idén lehetőség nyílik arra, hogy a háztartásokban feleslegessé vált elektronikai hulladékot leadhassák.

Kérjük a lakosságot, hogy a kialakult járványhelyzetre való tekintettel maszkban adják át az elektronikai hulladékot. A várakozás alatt az egymás közötti távolságot (1,5-2 méter) legyenek szívesek betartani.

Felhívás partnerségi egyeztetésre

FELHÍVÁS PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE

 

Értesítem a Tisztelt érintett lakosságot, illetve partnereket, hogy Örkény Város Önkormányzata részlegesen módosítani kívánja hatályos településrendezési eszközeit a 02/62 hrsz. ingatlan területére vonatkozóan.

 

További információk

Őszi szünidei étkeztetés

ŐSZI SZÜNIDEI ÉTKEZTETÉS

TISZTELT SZÜLŐK!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1) bekezdése a) pontja alapján a hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű, Örkény városában lakcímmel rendelkező gyermekek szünidei étkeztetésre jogosultak.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy azon gyermekek részére, ahol a szülő írásban tett nyilatkozattal jelezte (leadási ideje: 2020. február 27. volt) igényét a szünidei étkeztetésre vonatkozóan, az őszi szünidő alatt is biztosítjuk a napi étkezést:

2020. október 26. (hétfő) – október 30. (péntek) közötti munkanapokon!

Október 23. (péntek) munkaszüneti nap!

Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek részére az ellátást az óvoda biztosítja!

 

Helyszín: HUSZKA HERMINA ÁLTALÁNOS ISKOLA (Megközelítés az Iskola utca felől.)

Átvétel ideje: 10:00 – 12:00 óra között

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Örkény Városi Önkormányzata ebben az évben is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz.

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán kell leadni 2020. november 5-én 12 óráig.

 

A Bursa Hungarica "A" típusú ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A Bursa Hungarica "B" típusú ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező fiatalok jelentkezhetnek, akik: a) a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

 

Pályázati felhívás megtalálható:

Felsőoktatási hallgatók számára: BURSA-2021-A

Felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára: BURSA-2021-B

Pályázat aljegyzői munkakör betöltésére

Örkényi Polgármesteri Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

 

Aljegyző

munkakör betöltésére.

További információk

Sírhely megváltás

Értesítjük a hozzátartozókat, hogy a sírhelyek használata a temetéstől számított 25 évre, az urnafülke használata 10 évre terjed.

A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta. Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a használati idő megváltás hiánya miatt lejár.

Felhívjuk figyelmüket, hogy temetőinkben az 1995-ban, illetve korábban létesített sírhelyek, valamint a 2010-ben, illetve korábban létesített urnasírhelyek megváltásának joga 2020-ban lejár.

A lejárt sírhelyeket a Polgármesteri Hivatalban lehet megváltani 2020. november 30-ig. Ezt követően meg nem váltott sírhelyekről levélben – ha ismert a hozzátartozó – vagy hirdetményi úton értesítést állítunk ki.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy azon sírhelyek, urnafülkék, amelyeknek újraváltása határidőn belül nem történik meg, a temető üzemeltetőjének jogában áll elbontani, újra értékesíteni.

A sírhelyekkel kapcsolatban bővebb felvilágosítást nyújt telefonon (06-20-537-5995) Németh István temetőgondnok.

A megváltással kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán lehet érdeklődni kedden 13.00-17.00-ig és csütörtökön 13.00- 16.00-ig.

Kérjük a Tisztelt hozzátartozókat, hogy a balesetveszély elkerülése érdekében ellenőrizzék hozzátartozóik síremlékeit.

A megrongálódott, ingatag, düledező síremlék helyreállítása, felújítása a sírhely felett rendelkezni jogosultak feladata, kötelezettsége.

Segítő együttműködésüket köszönjük!

 

2020. október havi lőtérértesítő

MH Bakony Harckiképző Központ 2020. október havi lőtérértesítő

Tatárszentgyörgyi gyakorló- és lőtér:

Fsz.

Dátum

Tevékenység jellege, ideje

Várható hatások

  1.  

2020.

október 02-03.

„IX. Országos Lovas Polgárőr Szemle és II. Kultúrtörténeti Lovassági Napok”

civil rendezvény

0800–2400

Kis zajhatás, közepes katonai járműmozgás

A gyakorló- és lőtér területén a vadászati tevékenységet jelentősen befolyásolják

  1.  

2020.

október 05-22.

Harcászat, kiképzési tevékenység

0800–2000

Kis zajhatás, katonai járműmozgás, esetenként rejtett gyalogos mozgás.

A gyakorló- és lőtér területén a vadászati tevékenységet jelentősen befolyásolják!

  1.  

2020.

október 07-08.

Gyalogsági lőgyakorlatok

éleslövészet

0730–1730

Kis zajhatás, közepes katonai járműmozgás

A gyakorló- és lőtér területén a vadászati tevékenységet jelentősen befolyásolják!

  1.  

2020.

október 12-16.

október 19-22.

Gyalogsági lőgyakorlatok

éleslövészet

0730–1730

Kis zajhatás, közepes katonai járműmozgás

A gyakorló- és lőtér területén a vadászati tevékenységet jelentősen befolyásolják!

  1.  

2020.

október 19-22.

Megsemmisítési feladatok robbantások

0800–2200

Nagy zajhatás, robbantások, várhatóan több alkalommal, katonai járműmozgás

A gyakorló- és lőtér területén a vadászati tevékenységet befolyásolják!

  1.  

2020.

október 25-30.

Harcászat, kiképzési tevékenység

0800–2000

Kis zajhatás, katonai járműmozgás, esetenként rejtett gyalogos mozgás.

A gyakorló- és lőtér területén a vadászati tevékenységet jelentősen befolyásolják!

  1.  

2020.

október 27-29.

Gyalogsági lőgyakorlatok

éleslövészet

0730–1730

Kis zajhatás, közepes katonai járműmozgás

A gyakorló- és lőtér területén a vadászati tevékenységet jelentősen befolyásolják!

 

A Tatárszentgyörgy-Dabas közötti műút időszakos lezárása október hónapban nem várható.

Gyermekorvosi praxis ingyenesen átadandó

Nyugdíjazás miatt Örkényen 1100 kártyával rendelkező gyermekorvosi praxis ingyenesen átadandó.

Felújított, jól felszerelt rendelő, jól képzett asszisztencia.

Vállalkozz okosan!

VÁLLALKOZZ OKOSAN!

LEADER TÉRSÉGEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

VÁLLALKOZÁS FEJLESZTÉSI WORKSHOP SOROZAT I.

Mikro és kisvállalkozások vezetőinek, cégtulajdonosoknak, menedzsereknek

Helyszín: Deák Udvarház 2366 Kakucs, Nagyligetes tanya

 

Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület, térségek közötti együttműködés keretében ingyenes Worshopsorozatot szervez.

A Workshopok négy egymást követő héten, 2-2 alkalommal kerülnek megtartásra, szeptember 15 és október 6-a között.

A programon való részvétel ingyenes,  azonban előzetes regisztráció szükséges!

Regisztrációs e-mail cím: felsohomokhatsag@gmail.com

Program tervezet letöltése:  PDF

Felhívás Örkény Város Közigazgatási területén való kötelező adatszolgáltatásra

Tisztelt Ebtartók, Ebtulajdonosok!

 

Tájékoztatjuk az örkényi kutyatulajdonosokat, kutyatartókat, hogy törvényi kötelezettségének eleget téve Örkény Város Önkormányzata az EBÖSSZEÍRÁST tart 2020. szeptember 15. napjáig.

Kérjük az Örkényen tartott ebek tulajdonosait, tartóit, hogy az adatszolgáltatási kötelezettségüknek tegyenek eleget, és nyilatkozni szíveskedjenek kollégáinknak, akik az elkövetkezendő hetekben felkeresik Önöket, vagy önkéntesen szolgáltassanak adatot ebek adatairól a bejelentésre szolgáló adatlap kitöltésével és leadásával.

 

Összeírás tájékoztató

Az adatlap letölthető PDF, illetve Word(.doc) formátumban: PDF  , DOC

 

Kérjük az adatlapot Örkényi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztálya részére szíveskedjenek eljuttatni, az alábbi elérhetőségek bármelyikére:

  • postai úton, a 2377 Örkény Kossuth Lajos u. 2.
  • személyesen, az Ügyfélszolgálatra, ügyfélfogadási időben (Kedd: 13:00-17:00, Csütörtök: 8:00-12:00)
  • e-mail útján: muszak@orkeny.hu