Jelenlegi hely

Meghívó alakuló ülésre

 

M E G H Í V Ó

 

 

Örkény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. október hó 22-én 17.00 órakor

alakuló ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – nagyterem  

 

N a p i r e n d :

 

1.      Önkormányzati képviselők és polgármester választás eredményének ismertetése

 Előadó: HVB elnöke

 

2.      Képviselő-testület tagjainak eskütétele

 

3.      Polgármester eskütétele

 

4.      Alpolgármester megválasztása

 Előadó: polgármester

 

5.      Alpolgármester eskütétele

 

6.      Polgármester illetményének megállapítása

 Előadó: jegyző

 

7.      Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

 Előadó: polgármester

 

8.      SZMSZ megalkotása

 Előadó: jegyző

 

9.      Bizottságok tagjainak megválasztása

 Előadó: polgármester

 

10.  Bizottság külsős tagjainak eskütétele

 

11.  Egyebek

 

Kérem, hogy az ülésen pontos időben megjelenni szíveskedjen!

                              

Örkény, 2019. október 16.

 

Kulcsár István       

polgármester   

Városi Piknik!

Az "Örkény (lesz) az egészség városa" Egészséghét zárásaként városi pikniket szervez Örkény Város Önkormányzata. 15:00 órától várjuk az érdeklődőket finomabbnál finomabb egészséges ételek kóstolására. 16:30-tól vitamintorna várja az érdeklődőket a Manócska óvoda pedagógusaival. A rendezvény a Dívák a színpadon (Détár Enikő, Fésűs Nelly, Ladinek Judit) koncerttel zárul.

V. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás

Szeptember 20-21-én rendezték az V. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás „Vidéki Hagyományok és Ízek Vásárát”, amelyen részt vett az örkényi Együtt a Romákért Szociális Szövetkezet is. Kiállításra kerültek az általuk készített munka és gyermekruhák, női divatáruk, valamint gyapjúszőnyegek, amik elnyerték a kilátogató emberek tetszését és felkeltették érdeklődésüket.

Útépítési pályázat

Örkény Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyar Falu program útépítési pályázatára.
Az Önkormányzat a Vágóhíd utcára kíván pályázni, amelynek elkészültek a tervdokumentációi.
Az út hossza 480 méter szélessége 4 méter, amely a Táncsics úttól a belterület végéig tart.
A képviselőtestület felhatalmazta a polgármestert a pályázat elkészítésére és beadására.

Kovács István 
Polgármester

Óvodaudvar fejlesztése

 

 

„Magyar Falu Program”- Óvodaudvar Fejlesztési Pályázat

A pályázat célja,hogy a vidéki kistelepüléseken élő gyermekek egészséges testi és lelki fejlődését segítse. Mindezek eredményeként létrehozott játszóudvarok, fejlesztő eszközök hozzájárulnak, hogy a kisgyermekek fejlődési lehetőségei javuljanak, így a vidéki élet jobbá, vonzóbbá váljon a családok számára.
A pályázat 100%-ban államilag finanszírozott, tehát önerőre nincs szükség.
A projekt maximálisan igényelhető összege: 5 millió forint.

Tervezett beruházások:
- Kültéri játékeszközök beszerzése (hinták, csúszdák, komplett mozgásfejlesztő játékok, triciklik, rollerek)
- Kültéri játéktároló létrehozása
- Az öntözőrendszer kiépítése

A pályázat megvalósításának ütemezését az óvodabővítés munkálatainak elvégzése utánra tervezzük.

A pályázat beadására felhatalmazta a Képviselőtestület a polgármestert, amelynek határideje szeptember 10-e.

Kovács István
Polgármester

 

Szabadtéri tűzgyújtás szabályai

Tisztelt Lakosok!

Az ősz közeledtével megszaporodnak a kerti munkák és velük együtt szaporodik a kerti hulladék is faágak, avar, egyebek. Ezektől megszabadulni sokak számára nehézséget, másoknak kellemtelenséget okoz. Tájékoztatjuk néhány mondatban Önöket az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól.
Szabadtéri tűzgyújtás: minden olyan tűzgyújtás és égetés, amelyet szabadtéri sütés-főzés céljából folytatnak;

- Avar és kerti hulladék égetése minden év szeptember 15-től a következő év június 15-ig végezhető el.
- Az égetést hétfői napokon 7-19 óra és szombati napokon 7-12 óra közötti időszakban lehet végezni.
- Ünnepnapokon az égetés tilos. Ünnepnap: január 1., március 15., húsvét, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26.
- Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet.
- Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, tartósan ködös, esős időben, füstköd-riadó és erős szél esetén.
- Tilos égetni egészségügyi, oktatási, kulturális és szociális és egyházi intézmények, sportlétesítmények 100 méteres körzetében az intézmény működésének ideje alatt, valamint rendezvények alatt.
- Az égetést csak 18 éven felüli cselekvőképes személy végezheti.
- Az avar és kerti hulladék meggyújtásához nem használható olaj, benzin, vagy más vegyi adalékanyag és az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, vagy ezek maradékait.
- Az avar és kerti hulladék közterületen történő elégetése tilos.

Természetesen gondoskodnunk kell a tűz őrzéséről és a munka befejeztével meg kell győződnünk, hogy a tűz kialudt illetve el kell oltanunk.

A tűzgyújtás szabályainak megsértése szabálysértési eljárást von maga után. Kérjük Önöket, tartsák be a fenti szabályokat így gondoskodva a tűz-és vagyonvédelemről, illetve tiszteletben tartva ezzel szomszédjainkat.

Szociális tűzifa

Önkormányzatunk 428 erdei köbméter szociális tűzifa vásárlására kapott összesen 9.240.520 Ft-ot,amelyet még saját forrásból kiegészítünk. A képviselőtestületi ülésen meghatározzuk a tűzifa kiosztásának módját és ütemét. Tisztelettel kérem Önöket, adják be a támogatási kérelmüket.

Kovács István 
polgármester

Egészséghét Örkényen

Gőzerővel szervezzük az egészséghetet szeptember utolsó hetére.  Már biztosan a vendégünk lesz Dr. Ganyecz Máté urológus, Dr. Domján Kornélia bőrgyógyász,  Dr. Gimes Gábor nőgyógyász,  Dr. Sándor István érsebész, Dr. Jermendy György professzor úr diabetológus,  Donka Ildikó ultrahang és Dr. Neuwald Jenő szívgyógyász. Budaváriné Orosz Andrea két délelőtt várja , majd laboratóriumba  az érkezőket, a mentősök újraélesztési gyakorlatokat mutatnak az érdeklődőknek. Dr. Deák Antónia  pénteken Dabason szemvizsgálatot tart, amelyre csak az örkényiek mehetnek. Őket autóbusszal szállítjuk a helyszínre. A csontsűrűség vizsgálatra Dabason kerül sor a hétfői nap során. A pontos program a Mi újság Örkényben? című lapban jelenik meg, majd ezt követően lehet jelentkezni  vizsgálatokra.
                                                                                                                            
                                                                                                                      Kovács István
                                                                                                                       Polgármester

 

Szúnyoggyérítés

Augusztus 12-én lezajlott Örkényben a szúnyoggyérítés. A késő esti-éjszakai órákban elvégzett munka eredménye a kevesebb vérszívó jelenléte a lakosság és a melegvérű állatok közelében. Kíváncsian várjuk az eredményt, mert még ilyen nem volt Örkényen.

 

Kovács István

polgármester

 

Sport

Megkezdődik a hétvégén a Pest megye II. osztály déli csoportjában a bajnoki szezon. Első mérkőzésünket szombaton 17 órakor Bugyin játsszuk. Várjuk a szurkolóinkat!

 

Kovács István

polgármester

 

Hírek a bölcsőde és óvoda közbeszerzésekről

Aláírtuk a bölcsőde építésének vállalkozási szerződését a GOMÉP Kft-vel. A szerződés érvényességének feltétele, hogy még kapjunk állami támogatást a bölcsőde építéséhez. Elvileg szeptemberben döntés születik, és októberben kezdődhet az építkezés.

Az óvoda bővítésének közbeszerzési kiírására a vállalkozók kérdéseket tettek fel, amelyekre megadtuk a válaszokat, így augusztus 26-án 12 óráig lehet ajánlatot tenni.

 

Kovács István

polgármester