Jelenlegi hely

Szünidei gyermekétkeztetésre vonatkozó változás!

Szünidei étkezési nyilatkozat és megállapodás 2021

Letöltés: DOC , PDF

Téli szünidei étkeztetés

TISZTELT SZÜLŐK!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1) bekezdése a) pontja alapján a hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű, Örkény városában lakcímmel rendelkező gyermekek szünidei étkeztetésre jogosultak.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy azon gyermekek részére, ahol a szülő írásban tett nyilatkozattal jelezte (leadási ideje: 2020. február 27. volt) igényét a szünidei étkeztetésre vonatkozóan, a téli szünidő 7 munkanapja alatt is biztosítjuk a napi meleg étkezést:

2020. december 21-23. (hétfő, kedd, szerda)

2020. december 28-31. (hétfő, kedd, szerda, csütörtök) munkanapokon!

December 24, 25 és január 1 munkaszüneti nap!

 

Helyszín: HUSZKA HERMINA ÁLTALÁNOS ISKOLA (Megközelítés az Iskola utca felől.)

Átvétel ideje: 10:00 – 12:00 óra között.

A gyermekek érdekében, kérjük, szíveskedjenek a meleg ételt lehetőség szerint, napi szinten átvenni!

Amennyiben nyilatkozata ellenére, szeretné az adott szünetre az ételt lemondani, ezt a szándékát megteheti az alábbi telefonszámon: 06/29-310-001/22. mellék

                                                                            Kollár Zsolt 

         Jegyző     

Tájékoztató a Gyermekvédelmi pénzbeli támogatásról!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a gyámhatóságról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet értelmében, akinek gyermeke rendszeres Gyermekvédelmi kedvezményben részesül, pénzbeli támogatásra jogosult, amennyiben határozata 2020. november 1-én fennállt.

Amennyiben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény határozata korábban lejárt és a meghosszabbítását legkésőbb november 1-ig, a szülők nem kezdeményezték, ebben az esetben a pénzbeli támogatásra nem lettek jogosultak.

A pénzbeli támogatás a Polgármesteri Hivatal Pénztárában átvehető személyesen személyigazolvány és lakcímkártya felmutatásával, vagy a hivatalban kérhető, két tanúval ellátott meghatalmazás útján, az alábbi napokon:

2020. november 23. (hétfő) 08.00-tól 12.00-ig és 13.00-tól -16.00 óráig.

2020. november 24. (kedd) 13.00-tól -17.00 óráig

2020. november 25. (szerda) 08.00-tól 12.00-ig

2020. november 26. (csütörtök) 08.00-tól 12.00-ig

                                                                        Kollár Zsolt

                                                                                                                                                                                  jegyző    

Elektronikai hulladékgyűjtés

Ingyenes elektronikai hulladék gyűjtés

2020. november 16-án (hétfő) 10 órától 16 óráig lehetőség nyílik a lakosság számára az ELEKTRONIKAI HULLADÉK INGYENES LEADÁSÁRA.

A leadás helye: Örkényi Piaccsarnok

A leadható hulladékok közül kivételt képeznek a monitorok ,illetve televíziók. 

A korábbi évekkel ellentétben az örkényi önkormányzat fontos feladatának tekinti a város közterületeinek rendben tartása mellett a lakosság hulladékleadási gondjainak enyhítését is. Így idén lehetőség nyílik arra, hogy a háztartásokban feleslegessé vált elektronikai hulladékot leadhassák.

Kérjük a lakosságot, hogy a kialakult járványhelyzetre való tekintettel maszkban adják át az elektronikai hulladékot. A várakozás alatt az egymás közötti távolságot (1,5-2 méter) legyenek szívesek betartani.

Felhívás partnerségi egyeztetésre

FELHÍVÁS PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE

 

Értesítem a Tisztelt érintett lakosságot, illetve partnereket, hogy Örkény Város Önkormányzata részlegesen módosítani kívánja hatályos településrendezési eszközeit a 02/62 hrsz. ingatlan területére vonatkozóan.

 

További információk

Őszi szünidei étkeztetés

ŐSZI SZÜNIDEI ÉTKEZTETÉS

TISZTELT SZÜLŐK!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1) bekezdése a) pontja alapján a hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű, Örkény városában lakcímmel rendelkező gyermekek szünidei étkeztetésre jogosultak.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy azon gyermekek részére, ahol a szülő írásban tett nyilatkozattal jelezte (leadási ideje: 2020. február 27. volt) igényét a szünidei étkeztetésre vonatkozóan, az őszi szünidő alatt is biztosítjuk a napi étkezést:

2020. október 26. (hétfő) – október 30. (péntek) közötti munkanapokon!

Október 23. (péntek) munkaszüneti nap!

Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek részére az ellátást az óvoda biztosítja!

 

Helyszín: HUSZKA HERMINA ÁLTALÁNOS ISKOLA (Megközelítés az Iskola utca felől.)

Átvétel ideje: 10:00 – 12:00 óra között

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Örkény Városi Önkormányzata ebben az évben is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz.

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán kell leadni 2020. november 5-én 12 óráig.

 

A Bursa Hungarica "A" típusú ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A Bursa Hungarica "B" típusú ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező fiatalok jelentkezhetnek, akik: a) a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

 

Pályázati felhívás megtalálható:

Felsőoktatási hallgatók számára: BURSA-2021-A

Felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára: BURSA-2021-B

Pályázat aljegyzői munkakör betöltésére

Örkényi Polgármesteri Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

 

Aljegyző

munkakör betöltésére.

További információk