Jelenlegi hely

Helyi Választási Bizottság Határozatai 2020


Tisztelt Választópolgárok!

 

2020. február 16-án (vasárnap) kerül sor a 
nemzetiségi önkormányzat képviselőinek időközi választására.

Ezen az oldalon választási információkat olvashat, melyeket folyamatosan frissítünk.

 

 

Általános információk:

 

Örkény Város Helyi Választási Bizottsága választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 309. § (2) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva Örkény városban a roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselőinek időközi választását 2020. február 16. napjára tűzi ki.

 

 

 

Nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöltek:

 

1. Balogh Elemér

2. Oláh Gyula

3. Hrumóné Szeibert Mária Judit

4. Lakatos Tamás

5. Lólé Béla

 

 1. A választási bizottságok

 1.  A választási bizottságba a Ve. 311. § (2a) bekezdése szerinti megfigyelőt legkésőbb 2020. február 7-én 16.00 óráig lehet bejelenteni. [Ve. 30. § (2) bekezdés, 311. § (2a) bekezdés]

 

 1. Szavazóköri névjegyzék

 1. A nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe azt a választópolgárt kell felvenni, aki legkésőbb 2020. január 31-én 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján szerepel nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben. [Ve. 315. §]

 1.  Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2019. december 27-ig kell megküldeni. [Ve. 115. § (2) bekezdés]

 1. A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételről azt a választópolgárt, aki 2020. december 11-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. (Ve. 116.§ (1) bekezdés)

 1. A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet

a) a helyi választási irodához

aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2020. február 12-én 16.00 óráig,

ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2020. február 14-én 16.00 óráig vagy

ac) 2020. február 14. 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2020 február 16-án 12.00 óráig,

b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéséve 2020 február 16-án , legkésőbb 12.00 óráig

nyújthat be. [Ve. 103. § (2) bekezdés]

 1. A fogyatékossággal élő választópolgár 2020. február 7-én 16.00 óráig kérheti, hogy részére a szavazókörben braille írással ellátott szavazósablont biztosítsanak. (Ve. 88. § c), 167. § (5) bekezdés)

 1. A helyi választási iroda a lezárt szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét legkésőbb 2020. február 15-én kinyomtatja. (Ve. 106.§ (2) bekezdés)

 1. A kinyomtatott szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzékét 2020. május 18-án meg kell semmisíteni. (Ve. 109.§ (1) bekezdés)

 1. A szavazóköri névjegyzék és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének adatait 2020. május 18-án törölni kell. (Ve. 109.§ (2) bekezdés)

 

 1. Jelöltállítás

 

 1. Az ajánlóívek iránti igényt a választás kitűzését követően lehet benyújtani a helyi választási irodához. (Ve. 120. § (2) bekezdés)

 1. A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2019. december 28-án átadja az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. (Ve. 121.§ (2) bekezdés)

 1. A választási iroda – az ajánlóív átadásával egyidejűleg – ingyenesen átadja a jelölő szervezet számára a névjegyzékben a nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok nevét és lakcímét. A nemzetiségi választópolgárként az átadást követően névjegyzékbe vett választópolgárok adatait tartalmazó kiegészítő adatszolgáltatást a jelölő szervezet 2020. január 12-én és 2020. február 3-án 16.00 óráig igényelheti. (Ve. 317.§ (2) bekezdés)

 1. A települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet legkésőbb 2020. január 13-án 16.00 óráig kell bejelenteni. [Ve. 318. § (1) bekezdés]

 1. Az ajánlóívek leadásának határideje: 2020. január 13-án 16.00 óra. (Ve. 124.§ (2) bekezdés)

 1. Az ajánlóíveket a helyi választási iroda a szavazást követő kilencvenedik nap utáni munkanapon, 2020. május 18-án megsemmisíti. (Ve. 128.§)

 

 1. Kampánytevékenység

 

 1. A választási kampányidőszak 2019. december 28-tól 2020. február 16-án 19.00 óráig tart. [Ve. 139. § (1) bekezdés]

 1. A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen, valamint e területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas módon választási kampánytevékenység 2020. február 16-án nem folytatható. (Ve. 143.§)

 1. Választási gyűlés tartásának utolsó időpontja 2020. február 15.  24.00 óra. (Ve. 145.§ (1) bekezdés)

 1. 2020. február 16-án politikai reklámot nem lehet közzétenni. (Ve. 147.§ (4a) bekezdés)

 1. A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, 2020. február 16-án nem léphet be. Az épületből kilépők megkérdezésével készített közvélemény-kutatás eredményét (exitpoll) csak 2020. február 16-án 19.00 óra után szabad nyilvánosságra hozni. (Ve.150.§)

 1.  A Ve. 317.§-a szerinti adatszolgáltatás adatait a jelölő szervezetnek legkésőbb 2020. február 16-án kell megsemmisítenie, és az erről készült jegyzőkönyvet 2020. február 19-én 16.00 óráig át kell adnia az adatszolgáltatást teljesítő választási irodának. (Ve. 155.§ (2) , 317. § (3) bekezdés)

 1. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2020. március 17-én 16.00 óráig köteles eltávolítani. (Ve. 144.§ (7) bekezdés)

 

 1. Szavazás előkészítése

 

 1. A választási bizottság a bejelentett jelöltek – annak a jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását a jelöltek bejelentésére rendelkezésre álló határnapon 2020. január 13-án 16.00 óra után végzi el. (Ve. 160.§ (2) bekezdés)

 1. A szavazólap adattartalmának jóváhagyására azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba-vétele tárgyában határozatot hozott. (Ve. 162.§ (1) bekezdés)

 1. 2020. február 15-én a helyi választási iroda átadja a szavazóköri névjegyzéket, a szavazólapokat és a szavazáshoz szükséges egyéb kellékeket a szavazatszámláló bizottság elnökének. (Ve. 164.§ (1) bekezdés)

 

 1. Szavazás

 

 1. A szavazóhelyiségben szavazni 2020. február 16-án 06.00 órától 19.00 óráig lehet.(Ve. 169. § )